Υδροδυναμικές Μηχανές


Η έννοια της στροβιλιτότητας .Εισαγωγή στην πτερυγιακή θεωρία. Η έννοια του οριακού στρώματος και σχετικές έννοιες. Είδη υδροδυναμικών μηχανών, ταξινόμηση. Λεπτομερής εξέταση φυγοκεντρικής αντλίας, χαρακτηριστικές καμπύλες. Εγκατάσταση και λειτουργία των υδροστροβίλων Pelton-Francis και Kaplan .Χαρακτηριστικές καμπύλες. Εγκατάσταση. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Δύναμη δέσμης ρευστού σε ακίνητη ή κινούμενη επιφάνεια. Υπολογισμός χαρακτηριστικών καμπύλων φυγοκεντρικής αντλίας. Υπολογισμός βαθμού απόδοσης αντλητικού ζεύγους. Παράλληλη και σειρά σύνδεση φυγοκεντρική αντλιών, υπολογισμός Η – Q συστήματος. Χαρακτηριστικές καμπύλες για τους υδροστροβίλους Pelton, Francis και Kaplan


Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο σπουδαστής/τρια τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την μελέτη, τον σχεδιασμό και την κατασκευή εγκαταστάσεων υδροδυναμικών μηχανών. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές/τριες θα μπορούν να διατυπώνουν τις αρχές λειτουργίας των υδροδυναμι­κών μηχανών και να επιλέγουν, να αξιολογούν και να ελέγχουν υδροδυναμικές μηχανές και γενικότερα στροβιλομηχανές ασυμπίεστης ροή


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

-


Περιεχόμενα

Η έννοια της στροβιλιτότητας .Εισαγωγή στην πτερυγιακή θεωρία. Η έννοια του οριακούστρώματος και σχετικές έννοιες. Είδη υδροδυναμικών μηχανών, ταξινόμηση. Λεπτομερής εξέταση φυγοκεντρικήςαντλίας, χαρακτηριστικές καμπύλες. Εγκατάσταση και λειτουργία των υδροστροβίλωνPelton-Francis και Kaplan .Χαρακτηριστικές καμπύλες. Εγκατάσταση. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Δύναμη δέσμης ρευστού σε ακίνητη ή κινούμενη επιφάνεια. Υπολογισμός χαρακτηριστικών καμπύλων φυγοκεντρικής αντλίας. Υπολογισμός βαθμούαπόδοσης αντλητικού ζεύγους. Παράλληλη και σειρά σύνδεση φυγοκεντρική αντλιών, υπολογισμός Η – Q συστήματος. Χαρακτηριστικές καμπύλες για τους υδροστροβίλουςPelton, Francis και Kaplan

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Δημήτρης Κατσαπρακάκης Δ
Τμήμα: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Ίδρυμα: ΤΕΙ Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ