ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (Μηχανολόγων Μηχανικών)


Εισαγωγή στην επιστήμη και την Τεχνολογία των Υλικών. Τα μηχανολογικά υλικά και οι ιδιότητες τους –δεσμοί μεταξύ των ατόμων – Δομή των υλικών <μέταλλα, κεραμικά, πολυμερή>. Μέθοδοι σκλήρυνσης των μετάλλων – Αποτατική ανόπτηση- Ανακρυστάλλωση – Αστοχία των υλικών <Απότομη θραύση, Κόπωση –Ερπυσμός> Διάβρωση των μεταλλικών υλικών. Ειδικά Θέματα ‘’Κράματα σιδήρου, Ανθρακούχοι Χάλυβες, χαλυβοκράματα, ανοξείδωτοι χάλυβες, χυτοσίδηροι >.<Ελαφρά μέταλλα (Ti, Mg,AL δομή, ιδιότητες, κράματα, εφαρμογές ). Κράματα χαλκού (βασικά στοιχεία) Πολυμερή – Σύνθετα πολυμερή – Μηχανολογικά κεραμικά . ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Μακροσκοπικός έλεγχος – Διάγνωση αστοχίας των υλικών – Μικροσκοπικός έλεγχος – Σκληρότητα < HB ,HRC ,HRB, HR superficial > Δυσθραυστότητα – Δοκιμασία Charry – Μεταλλογραφία – Θερμικές κατεργασίες χαλύβων – Δοκιμασίες σε πολυμερή.


Στόχοι Μαθήματος

-


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

-


Περιεχόμενα

Α: Θεωρητική διδασκαλία1 Εισαγωγή στην Επιστήμη και την Τεχνολογία των ΥλικώνΤα μηχανολογικά υλικά και οι ιδιότητες τουςΔεσμοί μεταξύ των ατόμων(Περιληπτικά ,δίνεται έμφαση στή σημασία των δεσμών σε σχέση με την μηχανική συμπεριφορά των υλικών)Δομή των υλικών «Μέταλλα,κεραμικά ,πολυμερή» (Περιληπτικά ,δινεται έμφαση στα στοιχεία που χρησιμοποιούνται γαι την ερμηνεία της μηχανικής συμπεριφοράς των υλικών)Ελαστική συμπεριφορά των υλικών-αποκλίσεις από την ιδανική ελαστική συμπεριφοράΠλάστική συμπεριφορά των υλικών «Μέταλλα,κεραμικά ,πολυμερή» (Αναλυτική εξέταση και ερμηνεία)Μέθοδοι σκλήρυνσης των μετάλλωνΑποτατική ανόπτηση –ανακρυστάλλωσηΑστοχία των υλικών : Απότομη θραύση ,δυσθραυστότητα,μηχανισμοί θραύσης Κόπωση –Ερπυσμός:Μηχανισμοί,εξέταση των παραμέτρων που ευννοούν την ανάπτυξη τους ,διαγράμματα σχεδιασμός των υλικών Διάβρωση των μεταλλικών υλικών (Αναλυτική εξέταση)Διαγράμματα φάσεων-τύποι κραμάτωνΕισαγωγικά στοιχεία από την τεχνολογία μορφοποίησης των υλικών (Χύτευση, θερμή-ψυχρή έλαση ,κονιομεταλλουργία) Ειδικά θέματαΚράματα σιδήρου:Ανθρακούχοι χάλυβες,χαλυβοκράματα ,ανοξείδωτοι χάλυβες, χυτοσίδηροι.(Δομή ,ιδιότητες, θερμικές κατεργασίες, επιφανειακή σκλήρυνση –Εφαρμογή των διαγραμμάτων φάσεων)Ελαφρά μέταλλα:Ti,Mg,Al (Δομή,ιδιότητες ,κράματα,εφαρμογές)Κράματα χαλκού (Βασικά στοιχεία)Ειδικά πυρίμαχα κράματα-Νέα γεννιά μεταλλικών υλικών (Σύντομη παρουσίαση)Μηχανολογικά κεραμικά (Βασικά στοιχεία) Β. ΕργαστήριοΓίνεται σειρά ασκήσεων οι οποίες καλύπτουν τα παρακάτω γνωστικά αντικείμεναΜακροσκοπικός -Μικροσκοπικός έλεγχος των υλικών-Διάγνωση αστοχίας των υλικώνΣκληρότητα (HB,HRC,HRB,HRSuperficialΔυσθραυστότητα-Δοκιμασία CharpyΜεταλλογραφίαΘερμικές κατεργασίες χαλύβων

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Κώστας Σαββάκης
Τμήμα: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Ίδρυμα: ΤΕΙ Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ