Εφαρμογές Πληροφορικής και Νέες Τεχνολογίες στην Γεωργία


-


Στόχοι Μαθήματος

H κατανόηση των βασικών εννοιών που αφορούν τις βάσεις δεδομένων, την σχεδίαση, την δημιουργία, την ανάπτυξη και την διαχείρισή των.  Η παρουσίαση των χωρικών βάσεων δεδομένων και εισαγωγικών εννοιών σχετικά με τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών. Η παρουσίαση εφαρμογών πληροφορικής στην Γεωργία καθώς και του ρόλου  των προαναφερθέντων αντικειμένων στην ανάπτυξη των εν λόγω εφαρμογών.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

-


Περιεχόμενα

Εισαγωγικές έννοιες βάσεων Δεδομένων. Περιγραφή Συστημάτων Διαχείρισης(ΣΔΒΔ).  το Μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων. Μοντέλα βάσεων δεδομένων. Σχεσιακό μοντέλο.  Σχεδίαση, δημιουργία, διαχείριση βάσης δεδομένων στο ΣΔΒΔ MS Access. Εισαγωγή στις Βάσεις Χωρικών Δεδομένων.  Σχεδίαση, δημιουργία, διαχείριση βάσης δεδομένων στο ΣΔΒΔ Postgresql.   Εισαγωγικές έννοιες στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS). Περιγραφή,χρήση και εμφάνιση χωρικών δεδομένων στο Qgis

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

(A-)


Εκπαιδευτές: ,
Τμήμα:
Ίδρυμα: Άλλο Ίδρυμα
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ