Στατιστική Ι


Σκοπός του Μαθήματος 1. Η κατανόηση των βασικών εννοιών και η χρήση των σύγχρονων εργαλείων της στατιστικής, με ιδιαίτερη έμφαση σε προβλήματα διοίκησης και οικονομίας 2. Να αποτελέσει το μάθημα την απαραίτητη υποδομή πάνω στην οποία θα βασισθεί η διδασκαλία και άλλων μαθημάτων του προγράμματος σπουδών.


Στόχοι Μαθήματος

Η μελέτη, η κατανόηση και η εφαρμογή (ορθή περιγραφή και παρουσίαση δεδομένων για την εξαγωγή συμπερασμάτων) σε επιχειρησιακά προβλήματα, τόσο των βασικών αρχών της περιγραφικής στατιστικής, όσο και της βασικής θεωρίας πιθανοτήτων και των βασικών διακριτών θεωρητικών κατανομών


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

-


Περιεχόμενα

Οι βασικές διδακτικές ενότητες του μαθήματος είναι:  Εισαγωγικές έννοιες  Περιγραφική στατιστική μονομεταβλητών πληθυσμών  Αριθμοδείκτες  Πιθανότητα και τυχαίες μεταβλητές  Γνωστοί θεωρητικοί νόμοι πιθανότητας  Εφαρμογές σε επιχειρησιακά προβλήματα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ελένη Γιαννακοπούλου
Τμήμα: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοικονομικής
Ίδρυμα: ΤΕΙ Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ