Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων: Χώροι αναψυχής


Κατά την επεξεργασία του θέματος και μέσα από θεωρητικές και εργαστηριακές πρακτικές, διερευνώνται και προσδιορίζονται παράμετροι, όπως μορφολογικά και δομικά χαρακτηριστικά του υπάρχοντος χώρου, η σχέση του με το φυσικό και δομημένο περιβάλλον, η χρήση του χώρου και οι επιμέρους λειτουργίες, οι ανάγκες των χρηστών και η σχέση τους με τον δημόσιο χώρο. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από μια τεκμηριωμένη πρόταση σχεδιασμού, εφαρμοσμένη σε χώρους φιλοξενίας, όπως ξενοδοχεία και ξενοδοχειακές μονάδες, συνεδριακά - εκθεσιακά κέντρα, πολυχώρους αθλητισμού και ευεξίας και άλλα ειδικά κτήρια. 1.Η άσκηση πράξης αφορά στη συλλογή και καταγραφή πληροφοριών καθώς και στην τεκμηρίωση μίας θέσης – αντίληψης - ιδέας, με ανάλυση των συγκεντρωθέντων στοιχείων και παρουσίαση των συμπερασμάτων που προήλθαν από αυτή. Ο φοιτητής/τρια, προτείνει, εξελίσσει και παρουσιάζει την εργασία του με ένα τρόπο σαφή, περιεκτικό και κατανοητό. Η διαδικασία αυτή χωρίζεται σε τρία στάδια: • Έρευνα: Διερευνώνται και προσδιορίζονται οι παράμετροι του θέματος, με τη συλλογή και ανάλυση όλων των δεδομένων όπως μορφολογικά και δομικά χαρακτηριστικά του χώρου, θέση του κτηρίου σε σχέση με το φυσικό και δομημένο περιβάλλον, προσδιορισμός χρήσης και επί μέρους λειτουργιών, διερεύνηση των χρηστών ,βιβλιογραφική έρευνα και διερεύνηση αντίστοιχων χώρων-παραδείγματα •Ανάπτυξη της κεντρικής ιδέας στην οποία θα βασιστεί ο σχεδιασμός του χώρου η οποία θα πρέπει να προτείνει νέες ιδέες και αντιλήψεις σχετικά με τον σχεδιασμό του εσωτερικού χώρου και να δίνει λύσεις σε δεδομένα προβλήματα που εντοπίσθηκαν με την έρευνα που προηγήθηκε. •Παρουσίαση της τελικής μελέτης με τρόπο τέτοιο ώστε να γίνεται πλήρως αντιληπτή η πρόθεση του μελετητή. Θεωρία: Για την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου, πραγματοποιούνται διαλέξεις από τους διδάσκοντες καθηγητές με θέματα που αφορούν τους χώρους αναψυχής. Επίσης εκπονούνται από μέρους των φοιτητών θεωρητικές εργασίες σε θέματα που καθορίζονται σε συνεργασία με τους διδάσκοντες καθηγητές. Στάδια μελέτης και παρουσίασης του θέματος: Οι φοιτητές οργανώνονται σε ομάδες εργασίας των 3-4 ατόμων. Η μελέτη ολοκληρώνεται σε 3 φάσεις. Στο τέλος κάθε φάσης γίνεται παρουσίαση στο σύνολο των φοιτητών από κάθε ομάδα εργασίας. 1. Α΄ Φάση: • Επίσκεψη στον υπό μελέτη χώρο, φωτογραφική αποτύπωση και καταγραφή επί μέρους στοιχείων. • Έρευνα και παρουσίαση υλοποιημένων αντίστοιχων μελετών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. • Κεντρική ιδέα. 2. Β΄ Φάση: η παρουσίαση της Β΄ φάσης είναι προϋπόθεση για την τελική παράδοση. • Οριστικοποίηση του κτιριολογικού προγράμματος. • Οργανογράμματα λειτουργιών • Αισθητικές επιλογές σύμφωνα με την συνθετική ιδέα. • Ολοκλήρωση προμελέτης . 3. Γ΄ Φάση: • Λεπτομερής σχεδιασμός εσωτερικών χώρων σε αντίστοιχες κλίμακες • Επιλογή υλικών • Χρώμα • Πρόταση για τον εξοπλισμό του χώρου που αφορά κυρίως την επίπλωση και το φωτισμό • Κατασκευαστικά σχέδια και επιμέρους λεπτομέρειες 4. Κριτήρια αξιολόγησης • H ενεργή συμμετοχή στο εργαστήριο • H πρωτοτυπία της σύνθεσης • H επιτυχής επίλυση του θέματος • Η εφαρμογή στην πράξη των θεωρητικών γνώσεων του μαθήματος • H ποιότητα και πληρότητα της σχεδίασης και η ικανότητα παρουσίασης • η συνέπεια κατά την παράδοση • η ολοκληρωμένη παρουσίαση του θέματος 5. Εκφραστικά μέσα: Σκίτσα, σχέδια δύο και τριών διαστάσεων σε ανάλογες κλίμακες, μακέτα εργασίας, έρευνα αγοράς και οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο από την ομάδα εργασίας, προκειμένου να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση της πρότασης. 6. Βαθμολόγηση του μαθήματος • Το εργαστηριακό μέρος βαθμολογείται με το 70% του τελικού βαθμού. • Η θεωρητική εργασία βαθμολογείται με το 30% του τελικού βαθμού.


Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων και μεθόδων προσέγγισης για την αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων οργάνωσης, κυκλοφορίας,  εργονομίας, ψυχολογίας και κοινωνιολογίας χώρου, λειτουργικότητας και αισθητικής δημόσιων χώρων. Στόχο έχει  οι σπουδαστές να αποκτήσουν ικανότητες, έτσι ώστε να  αναλύουν και να αξιολογούν τις ανάγκες των χρηστών και να τις εκφράζουν μέσα από τεκμηριωμένες  αισθητικές επιλογές.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Αρχιτεκτονική Εσωτερικού χώρου –Συνθετικές Αρχές (Α εξάμηνο) Σχεδιαστική μεθοδολογία (β και γ εξαμήνου)


Περιεχόμενα

Εισαγωγή Ιστορικά στοιχεία για τον τουρισμό και σύγχρονες μορφές τουρισμού Ο ρόλος του τουρισμού στην ελληνική οικονομία Ελληνική ξενοδοχειακή αγορά Ξενοδοχειακά καταλύματα Εξατομικευμένες υπηρεσίες διαμονής Εναλλακτικός τουρισμός vs μαζικού τουρισμού Ο ρόλος του σχεδιασμού εσωτερικών χώρων στην ποιοτική αναβάθμιση του τουρισμού Συμπεράσματα- case study

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Διονυσία Φράγκου
Τμήμα: Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αθήνας
Θεματική Περιοχή: Αρχιτεκτονική και σχέδιο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ