Φυσική ΙΙ (Ε)


Εργαστηριακές ασκήσεις στο γνωστικό αντικείμενο του θεωρητικού μέρους. Μετρήσεις κυματικών φαινομένων (ηχητικά κύματα και κύματα ελεύθερης επιφάνειας σε υγρά). Πειράματα με ηλεκρικό πεδίο και ηλεκτρικά κυκλώματα. Νόμοι του Ohm, μέτρηση ειδικής αντίστασης αγωγών. Παρακολούθηση μεταβατικών φαινομένων, φόρτιση πυκνωτή. Μέτρηση αντιστάσεων και χωρητικοτήτων με τη γέφυρα Wheatstone. Μετρήσεις με παλμογράφο. Μελέτη φωτοκύτταρου. Μετρήσεις διαφοράς φάσης με Βαττόμετρο.


Στόχοι Μαθήματος

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση: Να γνωρίζει τις βασικές έννοιες και να επιλύει σχετικά προβλήματα της Κυματικής και της Φυσικής Ναυπηγικής. Να κατανοεί φαινόμενα και εφαρμογές, σύγχρονες ή και παλαιότερες, σχετικές με τη Φυσική Ναυπηγικής.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Βασικές γνώσεις Φυσικής.


Περιεχόμενα

Σφάλματα και στατιστική επεξεργασία πειραματικών μετρήσεων- Γραφικές παραστάσεις, κλίση καμπύλης, μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων Επίδραση μαγνητικού πεδίου σε δέσμες ηλεκτρόνιων Μετρήσεις με βαττόμετρο Μέτρηση ηλεκτρικής αντίστασης με το νόμο του Ohm Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο: Προσδιορισμός της σταθεράς του Planck και του έργου εξαγωγής φωτο-ηλεκτρονίων Διάθλαση μέσω οπτικού πρίσματος - Υπολογισμός δείκτη διάθλασης Βαθμολογία φασματοσκοπίου και προσδιορισμός φασμάτων εκπομπής και απορρόφησης Γενικές ιδιότητες των laser -Σύγκριση με συμβατικές πηγές φωτός Μεταβατικές καταστάσεις - Φόρτιση πυκνωτή Μελέτη φάσματος εκπομπής Hg με φράγμα περίθλασης Συμβολή του φωτός laser από φράγμα ανάκλασης - Mέτρηση του μήκους κύματος LASER He-Ne

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ιωάννης Βαμβακάς
Τμήμα: Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε.
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αθήνας
Θεματική Περιοχή: Φυσική
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ