Δομική τέχνη: Η κατασκευή


Το μάθημα στοχεύει σε μια γενική εισαγωγή στα στοιχεία και τα συστήματα δόμησης του εσωτερικού χώρου. Δεν αποσκοπεί να υποκαταστήσει τους εξειδικευμένους μελετητές και τεχνικούς του εκάστοτε αντικειμένου που εξετάζεται, αλλά να αναδείξει τις συνθετικές επιπλοκές που προκύπτουν για τον ευρύτερο και συνολικό σχεδιασμό του εσωτερικού χώρου. Έτσι, αντικείμενο του μαθήματος (και ειδικότερα της έννοιας της δομικής τέχνης) θα αποτελέσουν τα προβλήματα επιλογής, συναρμογής και τελικής σύνθεσης των υλικών μεταξύ τους αλλά και με το δεδομένο δομικό κέλυφος του χώρου, σε σχέση με την προδιαγραφή της μελέτης, τη μηχανική συμπεριφορά του υλικού, τα ποιοτικά του στοιχεία και τη γενικότερη περιβαντολογική, λειτουργική και αισθητική ταυτότητα του χώρου. Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάδειξη και η κατανόηση της σημασίας της τεχνικής αλλά και της συνθετικής διάπλασης και διαχείρισης των δομικών υλικών και στοιχείων, τόσο κατά το σχεδιασμό όσο και κατά την κατασκευή ενός κτιριακού έργου ή μιας εσωτερικής διαμόρφωσης.


Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα στοχεύει στην ανάδειξη της σύνθετης αλληλεπίδρασης ανάμεσα στις έννοιες της σύλληψης του χώρου και της κατασκευής, και του είδους της γνώσης που απαιτείται για την πραγμάτωση του πλήρους φάσματος των συνθετικών προθέσεων ενός μελετητή του εσωτερικού χώρου. Σε αυτό το πλαίσιο η εξειδικευμένη τεχνική γνώση συνδυάζεται αναπόδραστα με τη δημιουργική πράξη της σύνθεσης, ενώ η ποιητική φαντασία του μελετητή μεταφράζεται σε φυσικές οντότητες – τεχνήματα, στα οποία η τέχνη της δόμησης δικαιώνεται.   Μετά το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει μια στοιχειώδη εικόνα των εφαρμοσμένων απαιτήσεων και τεχνικών εφαρμογής των συστημάτων δόμησης για τον εσωτερικό χώρο. Την ίδια στιγμή ωστόσο θα οφείλουν να μπορούν να αναγνωρίσουν τον χώρο και τα στοιχεία του μέσα από τις επιθυμητές ιδιότητες που ζητούνται από το πρόγραμμα της χρήσης του, και να βλέπουν τις επιπλοκές που αυτές φέρνουν στο επίπεδο της προδιαγραφής και της εφαρμογής των συστημάτων δόμησης.   Το μάθημα αφορά στους μελετητές του εσωτερικού χώρου και δεν υποκαθιστά την εξειδικευμένη τεχνική και επιστημονική γνώση που χαρακτηρίζει το καθένα από τα επιμέρους αντικείμενα που εξετάζονται. Αποσκοπεί όμως τόσο σε μια πρώτη επαφή με την εξειδικευμένη γνώση των τεχνικών εφαρμογής των δομικών στοιχείων και συστημάτων, όσο ταυτόχρονα και σε μια ευρεία κατανόηση της σημασίας του τρόπου κατασκευής τους και του τρόπου προδιαγραφής τους μέσα στον συνολικό σχεδιασμό του χώρου.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν αναφέρονται


Περιεχόμενα

«Περίεργες» λεπτομέρειες Υπόβαθρο και ιδιότητες του χώρου Δίκτυα και Υποστήριξη Δάπεδα. Γενικές κατηγορίες & ξύλινα δάπεδα Δάπεδα. Λίθινα δάπεδα Δάπεδα. Μεταλλικά και Συνθετικά δάπεδα Διαχωριστικά Κουφώματα και Ερμάρια Κλίμακες

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Αγγελος Ψιλόπουλος
Τμήμα: Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης, και Σχεδιασμού Αντικειμένων
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αθήνας
Θεματική Περιοχή: Αρχιτεκτονική και σχέδιο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ