Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων σε Παραδοσιακά Κελύφη: Κατασκευαστικές λογικές.


Το μάθημα αφορά στην παρουσίαση των μορφών και των λειτουργικών λογικών της εγχώριας αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς, με ειδική έμφαση στην κατασκευαστική τους λογική. Μέσα από την σειρά διαλέξεων επιδιώκεται η ανάδειξη πτυχών όπως η οργανική εξέλιξη των παραδοσιακών οικισμών, η ιστορικότητα των νεοκλασικών κτιρίων, η αυτοφυής τεχνική σε αντιδιαστολή με την τεκμηριωμένη τεχνολογία, και οι εκ των αναγκών ορμώμενες λογικές κατοίκησης σε αντιδιαστολή με μια μορφολογικά και συμβολικά εστιασμένη ανέγερση κτιρίου. Εντός αυτού του πλαισίου, οι κατασκευαστικές λογικές εμφανίζονται συσχετισμένες με τις υφιστάμενες συνθήκες του τόπου και της ιστορικής συγκυρίας, την κοινωνική συγκρότηση του ευρύτερου οικισμού ή την μοναδικότητα του μεμονωμένου κτιρίου, τις κλιματικές συνθήκες και τους περιορισμούς ενός τόπου, ή το επίσημου ‘στυλ’ που χαρακτηρίζει μια εποχή ή μια κοινότητα. Το μάθημα θα διεξαχθεί σε δύο ενότητες. Στην πρώτη θα αναπτυχθούν οι λογικές που διέπουν την ανώνυμη ‘παραδοσιακή’ αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, ενώ στην δεύτερη θα εξεταστεί το μόρφωμα του Νεοκλασικισμού, το οποίο ενώ ξεκινά ως ένα εισαγόμενο και ιστορικά τεκμηριωμένο στυλ εντέλει ενσωματώνεται σε μια ανώνυμη κτιριοδομική δραστηριότητα η οποία αποδίδει τα χαρακτηριστικά, όσο και ιδιότυπα, κτίρια που σήμερα αναγνωρίζουμε συνολικά σαν ένα σημαντικό μέρος της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς.


Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα επιδιώκει να παρουσιάσει την κατασκευαστική λογική των ιστορικών και παραδοσιακών κτιρίων σαν ένα φορέα μνήμης. Παρότι εξετάζονται μεμονωμένα κατασκευαστικά στοιχεία και λογικές, όπως οι τοιχοποιίες, τα πατώματα και τα δάπεδα, οι στέγες, οι δομικές οι οι επίπλαστες διακοσμήσεις, αλλά και τα επιμέρους στοιχεία του εξοπλισμού του χώρου, όλες οι διαλέξεις έχουν σαν στόχο να δείξουν ότι αντανακλούν άμεσα το υλικό, το γεωγραφικό, το κοινωνικό και το ιστορικό πλαίσιο του τόπου, είτε μέσα από μια επώνυμη είτε μέσα από μια ανώνυμη πρακτική. Μέσα από την διαρκή ανάλυση αυτής της σχέσης το μάθημα ζητά να αναδείξει την πολυδιάστατη προσέγγιση της έννοιας της πολιτιστικής κληρονομιάς και του κληροδοτήματος, που δεν εξαντλείται στην ακαδημαϊκή αποκατάσταση του οικοδομήματος στην αρχική του ‘αυθεντική’ μορφή αλλά ζητά να ενσωματώσει νέες χρήσεις εμφυσώντας νέα ζωή στο κτίριο και ανανεώνοντας την διάρκεια ζωής του προς τις μελλοντικές γενιές.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν αναφέρονται


Περιεχόμενα

«Παραδοσιακοί οικισμοί στην Ελλάδα. Μορφολογία και κατασκευαστικές λογικές σε διάλογο με τον τόπο» «Σπίτια της ηπειρωτικής Ελλάδας» «Σπίτια της νησιωτικής Ελλάδας» «Τα πυργόσπιτα στην Μάνη» «Νεοκλασική́ αρχιτεκτονική́ στην Ελλάδα» «Η ‘δομική’ λογική στην νεοκλασική μορφολογία και τις αισθητικές της αρχές» «Προκατασκευασμένα στοιχεία και επίπλαστες διακοσμήσεις» «Ταμπλαδωτές ξύλινες κατασκευές & κλίμακες»

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Αγγελος Ψιλόπουλος
Τμήμα: Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης, και Σχεδιασμού Αντικειμένων
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αθήνας
Θεματική Περιοχή: Αρχιτεκτονική και σχέδιο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ