Διαπολιτισμική Κοινωνική Εργασία


Βασικές έννοιες και όροι (ρατσισμός, προκαταλήψεις – στερεότυπα, ταυτότητα και ετερότητα, αντιρατσιστική πρακτική, πολιτισμικό σοκ, πολυπολιτισμικότητα, κοινωνικός αποκλεισμός, διακρίσεις, εθνότητα, φυλή, μειονότητες, κοινωνική ενσωμάτωση, αφομοίωση, εθνική ταυτότητα, κ.ά.) Θεωρητική προσέγγιση της Διαπολιτισμικής Κοινωνικής Εργασίας. Δυσκολίες προσαρμογής και προβλήματα που αντιμετωπίζουν μετανάστες, πρόσφυγες και άτομα που προέρχονται από μειονότητες. Οι μέθοδοι παρέμβασης της Κοινωνικής Εργασίας και οι αναγκαίες προσαρμογές. Πολυπολιτισμική εκπαίδευση – Αντιρατσιστική παιδαγωγική.


Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός – στόχοι του μαθήματος: Είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με: α) τις έννοιες της πολυπολιτισμικότητας, της αντιρατσιστικής πρακτικής στην Κοινωνική Εργασία, β) τα αισθήματα απώλειας, της πολιτισμικής, ψυχολογικής και κοινωνικής ταυτότητας, που συνοδεύουν τους μετακινούμενους πληθυσμούς, γ) το ψυχοκοινωνικό προφίλ των διαφορετικών ομάδων (μετανάστες, πρόσφυγες, παλιννοστούντες, θρησκευτικές και πολιτισμικές μειονότητες) και δ) τις δυσκολίες προσαρμογής και τη διαδικασία της κοινωνικής ενσωμάτωσης.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν είναι διαθέσιμα


Περιεχόμενα

Εθνικές μειονότητες και εθνικότητα Διαστάσεις διαφορετικότητας και ποικιλομορφίας Πολιτισμικό σοκ – Κοινωνική εργασία με Μουσουλμάνους Η αξία της κοινότητας

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ελένη Κοντογιάννη
Τμήμα: Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αθήνας
Θεματική Περιοχή: Άλλες Κοινωνικές Επιστήμες
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ