Τεχνικές Μάλαξης (Ε)


Σκοπός του μαθήματος είναι η κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα που αφορούν στην αξιολόγηση και στην αντιμετώπιση προβλημάτων με την εφαρμογή τεχνικών μάλαξης. Οι φοιτητές διδάσκονται το ρόλο και τη συμβολή των τεχνικών μάλαξης στη βελτίωση των δυσλειτουργιών που αφορούν στο δέρμα, στις περιτονίες, στο μυοτενόντιο σύστημα, στο περιφερικό κυκλοφορικό και λεμφικό σύστημα. Οι εξειδικευμένες ενότητες που αποτελούν τη διδακτέα ύλη του μαθήματος εστιάζονται κυρίως: α) στην κατανόηση των φυσιολογικών και βιολογικών αποτελεσμάτων των διαφόρων τεχνικών, β) στην αντίληψη των βασικών αρχών σωστής εφαρμογής των διαφόρων τεχνικών, σύμφωνα με την διεθνή ερευνητική τεκμηρίωση, γ) στην αναγνώριση των ενδείξεων και αντενδείξεων ανάλογα με την νοσολογική οντότητα και τους θεραπευτικούς στόχους, δ) στην εξάσκηση ανάπτυξης κριτηρίων επιλογής εφαρμογής των κατάλληλων τεχνικών σε παθήσεις όπως, επώδυνα σύνδρομα γενικά ή τοπικά, μετατραυματικά προβλήματα, προβλήματα κυκλοφορίας άνω και κάτω άκρων, αναπνευστικά προβλήματα και ψυχογενείς καταστάσεις. Επίσης, εξασκούνται σε ειδικά θεραπευτικά σχήματα που αφορούν στη μεμονωμένη ή και συνδυασμένη εφαρμογή της μάλαξης με φυσικά μέσα και θεραπευτική άσκηση, ακολουθώντας σχεδιασμό θεραπευτικών πρωτοκόλλων, όπως αυτά καταγράφονται στην διεθνή αρθρογραφία.


Στόχοι Μαθήματος

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση: Να κατανοήσουν την ευεργετική επίδραση της μάλαξης στα διάφορα συστήματα. Να αναπτύξουν βασικές ικανότητες στην αξιολόγηση και στα κριτήρια επιλογής των διαφόρων τεχνικών και να εφαρμόζουν με επάρκεια και ασφάλεια τις δοκιμασίες αξιολόγησης και τις τεχνικές της μάλαξης. Να αναπτύξουν την κριτική σκέψη που χρειάζεται για την εφαρμογή της θεραπευτικής μάλαξης με τα άλλα φυσικοθεραπευτικά μέσα και μεθόδους. Να σχεδιάζουν εξατομικευμένες παρεμβάσεις καθώς επίσης ένα συνδυαστικό θεραπευτικό πρόγραμμα με τεχνικές μαλακών μορίων. Να αναπτύξουν βασικές ικανότητες στην αναγνώριση των ενδείξεων και αντενδείξεων κατά την φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση για τον σχεδιασμό των θεραπευτικών σχημάτων, σύμφωνα με τις διεθνείς δεοντολογικές και επιστημονικές κατευθυντήριες γραμμές.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Γενικές προαπαιτούμενες γνώσεις και γνώσεις ανατομίας ,φυσιολογίας και κινησιολογίας.


Περιεχόμενα

Θέσεις χαλάρωσης Δέρμα - Έλεγχος Συνδετικός Ιστός – Εφαρμογές Εφαρμογή χειρισμών κλασικής μάλαξης Άνω Άκρο - Εφαρμογές Κάτω Άκρο - Εφαρμογές Εν τω Βάθει Μάλαξη Θεραπευτικά Σχήματα Λεμφική μάλαξη - Εφαρμογές Αποτελέσματα Μάλαξης - Κοιλιακή χώρα Trigger Points – Ανάτριψη – Εφαρμογές Πρόσωπο - Εφαρμογές Αυχενική Μοίρα - Εφαρμογές

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Δωροθέα Μακρυγιάννη
Τμήμα: Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αθήνας
Θεματική Περιοχή: Επαγγέλματα Υγείας
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ