Φυσική ΙΙ (Θ)


Κυματική Φυσική. Εξίσωση κύματος και εισαγωγή στις βασικές έννοιες. Μέτωπο κύματος, ταχύτητα διάδοσης, μήκος κύματος. Κύμα και ενέργεια. Ένταση κύματος και απορρόφηση κύματος από την ύλη. Κυματικά φαινόμενα (ανάκλαση, διάθλαση, περίθλαση κλπ). Στάσιμα κύματα. Ανοικτά και κλειστά αντηχεία. Στατικό ηλεκτρικό πεδίο στο κενό και στην ύλη. Νόμος Gauss και εφαρμογές σε προβλήματα συμμετρίας. Ηλεκτρικό ρεύμα. Νόμος Ohm. Ισχύς ηλεκτρικού ρεύματος και μελέτη ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Μαγνητικό πεδίο στο κενό και στην ύλη. Νόμος Ampere και εφαρμογές σε προβλήματα συμμετρίας. Ρεύμα μετατόπισης. Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή. Νόμος Faraday Εναλλασσόμενα ρεύματα. Ενεργός τιμή εναλλασσομένου ρεύματος. Κυκλώματα RLC. Συντονισμός. Αρχή λειτουργίας ηλεκτρικών κινητήρων.


Στόχοι Μαθήματος

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση: Να γνωρίζει τις βασικές έννοιες και νόμους διάδοσης μηχανικής και ηλεκτρικής ενέργειας και να αντιμετωπίζει σχετικές εφαρμογές. Να συσχετίζει τις γνώσεις που έχει αποκτήσει με πραγματικά προβλήματα της Ναυπηγικής


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Γενική Φυσική 


Περιεχόμενα

Το στατικό ηλεκτρικό πεδίο Το ηλεκτρικό ρεύμα Το μαγνητικό πεδίο Η ηλεκτρομαγνητική επαγωγή Το ηλεκτρομαγνητικό κύμα Τα εναλλασσόμενα ρεύματα Κύματα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Κωνσταντίνος Κουρκουτάς
Τμήμα: Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε.
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αθήνας
Θεματική Περιοχή: Φυσική
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ