Στοιχεία Αρχιτεκτονικής (Ε)


Το μάθημα «Στοιχεία Αρχιτεκτονικής» αφορά σε μια ευρύτατη ενότητα θεμάτων, που σχετίζονται με τη συνθετική διαδικασία και τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στην Αρχιτεκτονική, όπως και στη χρήση ανθρωπομετρικών αναλογιών, μέσα από τις αναφορές στην κλίμακα, έτσι όπως αυτή εκφράζεται σε καθημερινές ανθρώπινες δραστηριότητες (αναλογίες χώρων, εξοπλισμός-με στόχο τον εργονομικό σχεδιασμό, διάταξη λειτουργιών, αλληλουχία χρήσεων, κ.λπ.). Επίσης, δίδονται στοιχεία αναφορικά με τον κατάλληλο σχεδιασμό των αρχιτεκτονικών και κατασκευαστικών στοιχείων, που χαρακτηρίζουν αντιπροσωπευτικούς χώρους (π.χ. κτήρια κατοικίας, κτήρια γραφείων, κ.λπ.) και σχετικές λεπτομέρειες, κατά την επιλογή των υλικών δόμησης, ούτως ώστε να είναι λειτουργικά, παρέχοντας το απαιτούμενο επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας κατά τις φάσεις κατασκευής και εκμετάλλευσης του κτηρίου. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται αναφορά στην κατάλληλη σχεδίαση του φέροντος οργανισμού και στις δυνατότητες που παρέχονται, με βάση την κατασκευαστική/στατική επάρκεια και λειτουργία, λαμβάνοντας ωστόσο υπ’ όψιν και την αισθητική παράμετρο. Αναλύονται, εξάλλου, οι αρχές οργάνωσης και σύνταξης μίας Αρχιτεκτονικής μελέτης.


Στόχοι Μαθήματος

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται: Να αντιλαμβάνονται στοιχεία που απορρέουν από την ένταξη της ανθρώπινης κλίμακας (αναλογίες με βάση το ανθρώπινο σώμα) και να μπορούν να συνθέσουν ένα κτήριο. Να κατανοούν τη λειτουργία του φέροντος οργανισμού και των επιμέρους συστατικών στοιχείων ενός κτηριακού έργου.  Να είναι ικανοί να επιλέγουν τους βέλτιστους τρόπους κατασκευής των επιμέρους αρχιτεκτονικών στοιχείων και οικοδομικών λεπτομερειών, καθώς και με κριτήριο τους τοπικιστικούς παράγοντες (κλιματολογικές συνθήκες, μορφολογία εδάφους, διαθέσιμα υλικά, διαθέσιμη τεχνογνωσία-τοπικά δομικά συστήματα). Να γνωρίζουν τις ιδιότητες και τους δυνατούς συνδυασμούς των δομικών υλικών.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν είναι διαθέσιμα


Περιεχόμενα

Πρώτη επαφή με την Αρχιτεκτονική Ανάλυση αρχιτεκτονικού έργου Μελέτη (ανάλυση) αθηναϊκού κτηρίου Μελέτη (ανάλυση) κατοικίας (του φοιτητή) Μελέτη μονοκατοικίας

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ιωάννης Κιουσόπουλος
Τμήμα: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Τ.Ε. Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αθήνας
Θεματική Περιοχή: Αρχιτεκτονική και σχέδιο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ