Υπηρεσίες πληροφόρησης


Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στην έννοια των υπηρεσιών πληροφόρησης τονίζοντας το ρόλο, τη σημαντικότητα και την εξέλιξή τους. Κύριο μέλημα, τόσο της ύπαρξης όσο και της βελτίωσης των υπηρεσιών πληροφόρησης, είναι η ικανοποίηση των πληροφοριακών αναγκών των εκάστοτε χρηστών μιας βιβλιοθήκης βάσει της προσφερόμενης τεχνολογικής εξέλιξης. Για τους προαναφερόμενους λόγους, οι υπηρεσίες πληροφόρησης υφίστανται με την πάροδο του χρόνου μικρότερες ή μεγαλύτερες αλλαγές.


Στόχοι Μαθήματος

Το παρόν μάθημα στοχεύει να δώσει στους φοιτητές την γνωστική υποδομή για: το είδος των προσφερόμενων υπηρεσιών πληροφόρησης, την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης στις ελληνικές βιβλιοθήκες, τις υπηρεσίες πληροφόρησης σε σχέση με την τεχνολογική εξέλιξη, το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες πληροφόρησης και τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής υπηρεσιών πληροφόρησης.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Αναγκαία θεωρείται η γνώση και κατανόηση βασικής ορολογίας που σχετίζεται με την Επιστήμη της Πληροφορίας.


Περιεχόμενα

Εισαγωγή Είδη υπηρεσιών πληροφόρησης- κατάλογος OPAC ( α’ μέρος) Είδη υπηρεσιών πληροφόρησης- κατάλογος OPAC ( β’ μέρος) Είδη υπηρεσιών πληροφόρησης- δανεισμός-διαδανεισμός ( α’ μέρος) Είδη υπηρεσιών πληροφόρησης- δανεισμός-διαδανεισμός ( β’ μέρος) Είδη υπηρεσιών πληροφόρησης-εξυπηρέτηση (α’ μέρος) Είδη υπηρεσιών πληροφόρησης-εξυπηρέτηση (β’ μέρος) Είδη υπηρεσιών πληροφόρησης-θεματικός βιβλιοθηκονόμος (subject librarian) Είδη υπηρεσιών πληροφόρησης – Εξέλιξη σε Embedded – σε Ενσωματωμένο Βιβλιοθηκονόμο Είδη υπηρεσιών πληροφόρησης – Παροχή πρόσβασης σε ηλεκτρονικά περιοδικά Είδη υπηρεσιών πληροφόρησης – Βιβλιογραφικές υπηρεσίες- επιλεκτική διάχυση πληροφοριών-ανοιχτά αποθετήρια (α΄μέρος) Είδη υπηρεσιών πληροφόρησης – Βιβλιογραφικές υπηρεσίες- επιλεκτική διάχυση πληροφοριών-ανοιχτά αποθετήρια (β΄μέρος) Ηλεκτρονικό βιβλίο

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ευγενία Βασιλακάκη
Τμήμα: Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αθήνας
Θεματική Περιοχή: Επιστήμη της πληροφόρησης
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ