Ανόργανη και Οργανική Χημεία (Θ)


Δομή ατόμου. Περιοδικό σύστημα. Καταστάσεις ύλης. Χημικοί δεσμοί - Σχηματισμός χημικών ενώσεων. Χημικές αντιδράσεις, Διαλύματα. Ηλεκτρολύτες - Οξέα, Βάσεις, Άλατα. Διαλύματα ηλεκτρολυτών. Χημική Κινητική - Κατάλυση. Χημική Ισορροπία - pH και pOH διαλυμάτων. Υδρόλυση - Ρυθμιστικά Διαλύματα. Οξείδωση - Αναγωγή. Προσθετικές ιδιότητες διαλυμάτων - Οσμωτική πίεση. Κολλοειδή διαλύματα. Υδρογονάνθρακες - Ταξινόμηση - Ονοματολογία - Ισομέρεια. Αλκάνια - Αλκένια - Αλκίνια - Κυκλοαλκάνια. Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες. Αλκοόλες. Φαινόλες. Αιθέρες. Εστέρες. Καρβονυλικές ενώσεις. Υδατάνθρακες. Λίπη - Έλαια. Αμινοξέα - Πρωτεϊνες. Ετεροκυκλικές Ενώσεις.


Στόχοι Μαθήματος

Μετά το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να καταλαβαίνουν τα διάφορα είδη χημικών ενώσεων και χημικών αντιδράσεων. Θα μπορούν να υπολογίζουν τις μικροποσότητες των διαφόρων ενώσεων, προκειμένου να μπορούν να παρασκευάζουν διαλύματα. Να κάνουν αραιώσεις και στοιχειομετρικούς υπολογισμούς. Θα ξεχωρίζουν την διαφορά και τη σημασία ανάμεσα σε ισχυρούς και ασθενείς ηλεκτρολύτες και θα μπορούν να αξιολογούν την σημασία του pH & pOH και την κρίσιμη εφαρμογή τους στις αντιδράσεις του ανθρώπινου οργανισμού.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν είναι διαθέσιμα


Περιεχόμενα

Δομή του ατόμου Περιοδικός πίνακας και περιοδικές ιδιότητες των στοιχείων Ηλεκτρολύτες Χημεία διαλυμάτων Χημική ισορροπία Διαλύματα ασθενών μονοπρωτικών οξέωνή ή βάσεων Ιοντισμός ισχυρών οξέων και βάσεων pH & pOH Ρυθμιστικά διαλύματα Χημεία του άνθρακα Ονοματολογία οργανικών ενώσεων Ομόλογες σειρές άκυκλων υδρογονανθράκων Ισομέρεια Αλκάνια – Αλκένια ή ολεφίνες – Αλκίνια Αλκοόλες Αλδεΰδες – Κετόνες Αιθέρες Καρβοξυλικά οξέα και παράγωγα Αμίνες Αμινοξέα – Πεπτίδια – Πρωτεΐνες Υδατάνθρακες

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Σπύρος Παπαγεωργίου
Τμήμα: Τμήμα Αισθητικής & Κοσμητολογίας
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αθήνας
Θεματική Περιοχή: Χημεία
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ