Κινησιοθεραπεία (E)


Σκοπός του μαθήματος είναι η λεπτομερής ανάλυση των παραγόντων που επιδρούν στην κίνηση και αφορούν στο σχεδιασμό προγραμμάτων κινησιοθεραπείας και άσκησης. Διδάσκονται αναλυτικά οι βασικές αρχές κινησιοθεραπείας, τα είδη των κινήσεων και αναλύεται ενδελεχώς η σχέση της βαρύτητας, του αρχικού μήκους των μυών (μηκοδυναμική σχέση) και της ταχύτητας με την κίνηση. Αναπτύσσονται οι αρχές σχεδιασμού προγραμμάτων παθητικής, υποβοηθούμενης και ενεργητικής άσκησης με στόχο τη διατήρηση ή την αύξηση της κινητικότητας και του εύρους τροχιάς, καθώς και τη βελτίωση της δύναμης, της ισχύος, της αντοχής και της ελαστικότητας του μυϊκού συστήματος. Ειδικότερα, αναλύονται θέματα όπως, η έννοια της ιδιοδεκτικότητας, της κιναίσθησης και ο ρόλος της νευρομυϊκού συντονισμού στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. Στόχος είναι η κατάρτιση των φοιτητών και η απόκτηση δεξιοτήτων στην οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και θεραπείας μέσω της κίνησης με έμφαση στις ασκήσεις χαλάρωσης, διάτασης και αντίστασης για τη διατήρηση ή τη βελτίωση της λειτουργικότητας του μυϊκού συστήματος.


Στόχοι Μαθήματος

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει: Να έχουν κατανοήσει σε βάθος τη μεθοδολογία οργάνωσης και σχεδιασμού προγραμμάτων κινησιοθεραπείας και άσκησης για τη διατήρηση ή τη βελτίωση της μυϊκής λειτουργικότητας με στόχο την πρόληψη και την αποκατάσταση δυσλειτουργιών του μυοσκελετικού συστήματος. Να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τις βασικές αρχές σχεδιασμού προγραμμάτων για τη βελτίωση της ελαστικότητας, δύναμης και αντοχής  του μυϊκού συστήματος. Να έχουν τη δυνατότητα εφαρμογής προγραμμάτων χαλάρωσης. Να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν κατάλληλα προγράμματα κινησιοθεραπείας και άσκησης με στόχο τη βελτίωση του νευρομυϊκού συντονισμού για την ανάπτυξη καινούριων δεξιοτήτων ή διατήρηση ήδη εγκατεστημένων.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Γενικές προαπαιτούμενες γνώσεις και γνώσεις ανατομίας, φυσιολογίας και κινησιολογίας.


Περιεχόμενα

Θέσεις χαλάρωσης Παθητική κίνηση Ενεργητική Κίνηση - Υποστηριζόμενη άσκηση Υποβοηθούμενη άσκηση - Απλή Ενεργητική Άσκηση Άσκηση αντίστασης Ενεργητική άσκηση, προγράμματα Γενική Χαλάρωση Τοπική Χαλάρωση - Μέθοδοι Μέτρηση Κινητικότητας των Αρθρώσεων Κινητικότητα των αρθρώσεων – Διάταση – Τεχνικές   Ελαστικότητα - Προγράμματα αποκατάστασης Ασκήσεις βελτίωσης ελαστικότητας κορμού και άνω άκρων Χαλάρωση - διάταση

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Δωροθέα Μακρυγιάννη
Τμήμα: Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αθήνας
Θεματική Περιοχή: Επαγγέλματα Υγείας
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ