Κινησιολογία Ι (Θ)


Εισαγωγή στη Κινησιολογία. Δημιουργία και εξέλιξη κίνησης, τύποι, επίπεδα, και άξονες κίνησης. Μέθοδοι ανάλυσης κίνησης. • Κατασκευή και υλικά αρθρώσεων. Είδη και λειτουργία αρθρώσεων, κινητικές αλυσίδες. • Δομή σκελετικού μυός, είδη μυϊκών ινών, κινητική μονάδα, αρθρικοί και τενόντιοι υποδοχείς, βασικές αρχές μυϊκής συστολής και χάλασης. • Αλληλοεπίδραση μηχανικών και φυσιολογικών παραγόντων στη μυϊκή λειτουργία. • Δομική κατασκευή οστών, περιγραφή αρθρώσεων και μύες της ωμικής ζώνης. • Αρθροκινηματική, κινηματική, κινητική και παθομηχανική των αρθρώσεων της ωμικής ζώνης. • Δομική κατασκευή οστών, περιγραφή αρθρώσεων και μύες της περιοχής του αγκώνα. • Αρθροκινηματική, κινηματική, κινητική και παθομηχανική των αρθρώσεων της • περιοχής του αγκώνα. • Δομική κατασκευή οστών, περιγραφή αρθρώσεων και μύες των αρθρώσεων του • καρπού και άκρας χείρας. • Αρθροκινηματική, κινηματική, κινητική και παθομηχανική των αρθρώσεων του καρπού και άκρας χείρας. • Ανάλυση σύνθετων φυσιολογικών κινήσεων. • Ανάλυση σύνθετων παθολογικών κινήσεων.


Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να περιγράψει τις βασικές αρχές και τους τύπους κίνησης και να αναφέρει τη μεθοδολογία ανάλυσης της ανθρώπινης κίνησης. Επίσης, εξετάζεται η δομή των μυϊκών ινών, η μυϊκή συστολή και οι παράγοντες που επηρεάζουν τη φυσιολογία των μυών. Επιπροσθέτως, στο μάθημα αυτό αναλύεται η κατασκευή και η λειτουργία των αρθρώσεων του άνω ημιμορίου του σώματος. Συγκεκριμένα, εξετάζονται η τροχιά κίνησης, η κινηματική, η κινητική και η αρθροκινηματική του άνω άκρου. Επιπλέον, αναλύονται οι κινήσεις του άνω άκρου κατά τη διάρκεια διαφόρων δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν είναι διαθέσιμα


Περιεχόμενα

Εισαγωγή στην Κινησιολογία Είδη και λειτουργία αρθρώσεων Ωμική Ζώνη Αρθρώσεις αγκώνα και αντιβραχίου Άρθρωση καρπού

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Παλίνα Καρακασίδου
Τμήμα: Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αθήνας
Θεματική Περιοχή: Επαγγέλματα Υγείας
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ