Κοστολόγηση


Κατανόηση των αρχών, τεχνικών και των μεθόδων κοστολόγησης - Γενικές έννοιες. Κατανόηση των βασικών παραμέτρων της οικονομικής διαχείρισης εργασιών γραφικών τεχνών και παραγωγής εντύπων - μέσων οπτικής επικοινωνίας. Απόκτηση γνώσεων στην διαμόρφωση των εξειδικευμένων παραγόντων και κοστολογικών δεδομένων των γραφικών τεχνών (διαμόρφωση στοιχείων κόστους, κέντρα κόστους). Απόκτηση γνώσεων στην κοστολόγηση εργασιών παραγωγής εντύπων (προκοστολόγηση, έκδοση προσφοράς, προκοστολόγηση μετακοστολόγηση). Κατανόηση της βασικής έννοιας της τιμολόγησης, των παραγόντων και των πολιτικών που επηρεάζουν τις τιμολογιακές αποφάσεις. Σύνταξη κοστολογίου προϊόντων, υπηρεσιών, υλικών και εργασιών γραφικών τεχνών. Κοστολόγηση εργασιών γραφικών τεχνών. Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, οδηγιών και τεχνικών κειμένων και δεδομένων κοστολόγησης. Εφαρμογές ειδικού λογισμικού κοστολόγησης εντύπων. Ασκήσεις κοστολόγησης εντύπων και μέσων οπτικής επικοινωνίας.


Στόχοι Μαθήματος

Μετά το τέλος του της διδασκαλίας του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να έχουν αποκτήσει γνώση της διαδικασίας υπολογισμών κόστους των εντύπων και των διαδικασιών παραγωγής των εντύπων. Θα είναι επίσης σε θέση να ορίσουν κέντρα κόστους και να διεξάγουν προκοστολόγηση, υπολογισμούς κόστους σε πρώτες ύλες, ημιπροϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες παραγωγής και σε τελικά έντυπα.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν είναι διαθέσιμα


Περιεχόμενα

Εισαγωγή Δομή επιχειρήσεων γραφικών τεχνών και χαρακτηριστικά σύγχρονων τεχνολογιών Ροή εργασιών γραφικών τεχνών – Χαρακτηριστικά σύγχρονων τεχνολογιών Αρχές και έννοιες της κοστολόγησης Στοιχεία κόστους και κοστολόγησης Κοστολόγηση κατά δραστηριότητα (ABC – ACTIVITY BASED COSTING) Δομή και συγκρότηση του κλάδου γραφικών τεχνών Η διαχείριση της παραγωγής και η κοστολόγηση Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα και Κέντρα Κόστους Παράδειγμα εκτίμησης κόστους παραγωγής και κοστολόγησης εργασίας παραγωγής εντύπου

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Αναστάσιος Πολίτης
Τμήμα: Τμήμα Γραφιστικής/Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αθήνας
Θεματική Περιοχή: Τέχνες
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ