Συντήρηση μεταλλικών αντικειμένων (E)


Το μάθημα θα αναφέρεται στη διαδικασία συντήρησης για μουσειακές συλλογές αντικειμένων κατασκευασμένων από μέταλλο. Θα αναπτυχθούν οι μέθοδοι καθαρισμού των αντικειμένων λαμβάνοντας υπόψη την αρχική τους επιφάνεια και με βάση το περιβάλλον εύρεσης ή αποκάλυψης των αντικειμένων. Θα παρουσιαστούν με λεπτομέρεια διαφορετικές μέθοδοι και τεχνικές επεμβάσεων καθαρισμού, σταθεροποίησης, στερέωσης και προστασίας, όπως και ειδικές μελέτες (case studies) σχετικές με διαφορετικούς τύπους συλλογών, όπως είναι οι αρχαιολογικές, οι εθνογραφικές και οι ιστορικές συλλογές από μέταλλο.


Στόχοι Μαθήματος

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: Να διεξάγουν μία επιστημονικά τεκμηριωμένη διερεύνηση συντήρησης σε μουσειακές συλλογές από μέταλλο. Να σχεδιάσουν μία στρατηγική συντήρησης για μία συλλογή μουσειακών αντικειμένων. Να συγγράφουν εργασίες τεκμηρίωσης των τεχνολογικών χαρακτηριστικών και της κατάστασης διατήρησης των μεταλλικών αντικειμένων και εργασίες παρουσίασης της διαδικασίας της συντήρησης των αντικειμένων. Να διεξάγουν επεμβάσεις συντήρησης σε μεμονωμένα μουσειακά αντικείμενα από μέταλλο ή μαζικές επεμβάσεις σε μεγάλο πλήθος αντικειμένων. Να διατηρούν συλλογές μουσειακών αντικειμένων από μέταλλο με την εφαρμογή και τη χρήση κατάλληλων υλικών σε κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Συντήρηση Λαογραφικών Συλλογών, Συντήρηση Ανασκαφικών Αντικειμένων


Περιεχόμενα

Μέτρηση δυναμικού διάβρωσης μεταλλικών αντικειμένων Ηλεκτρολυτική ανάγωγη αργύρων αντικειμένων

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Βασιλική Αργυροπούλου
Τμήμα: Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αθήνας
Θεματική Περιοχή: Ιστορία και Αρχαιολογία
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ