Μεθοδολογία κοινωνικής εργασίας με κοινότητα (Θ)


Κατανόηση της κοινότητας ως ομάδας-στόχου για τον κοινωνικό λειτουργό και αντίληψη της μορφολογίας και των χαρακτηριστικών που την διαμορφώνουν. Ευαισθητοποίηση σε κοινοτικά κοινωνικά προβλήματα, ξεκινώντας από την εντόπιση, ανάλυση, αποτίμηση αναγκών, καθώς και την μελέτη τρόπων αντιμετώπισής τους μέσω της κοινοτικής κοινωνικής εργασίας. Εξοικείωση του σπουδαστή με στρατηγικές οργάνωσης και ανάπτυξης στην κοινοτική εργασία, καθώς και με την κατάρτιση σχεδίου αντιμετώπισης προβλήματος. Ευαισθητοποίηση στην συλλογική λήψη αποφάσεων, στην προάσπιση κοινωνικών δικαιωμάτων διαφόρων κοινοτικών ομάδων, στο ρόλο του εθελοντισμού.


Στόχοι Μαθήματος

Κατανόηση της κοινότητας ως ομάδας - στόχου για τον Κοινωνικό Λειτουργό και αντίληψη της μορφολογίας και των χαρακτηριστικών που τη διαμορφώνουν. Ευαισθητοποίηση σε κοινοτικά κοινωνικά προβλήματα, ξεκινώντας από την εντόπιση, ανάλυση, αποτίμηση αναγκών, καθώς και τη μελέτη τρόπων αντιμετώπισής τους μέσω της Κοινοτικής Κοινωνικής Εργασίας. Εξοικείωση του σπουδαστή με στρατηγικές οργάνωσης και ανάπτυξης στην Κοινοτική Εργασία, καθώς και με την κατάρτιση σχεδίου αντιμετώπισης προβλήματος.. Ευαισθητοποίηση στη συλλογική λήψη αποφάσεων, στην προάσπιση κοινωνικών δικαιωμάτων διαφόρων κοινοτικών ομάδων, στον ρόλο του εθελοντισμού.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν είναι διαθέσιμα


Περιεχόμενα

Ορισμοί Κοινότητας – Α’ Φάση Εξέλιξης Εξέλιξη και Χαρακτηριστικά της Κοινότητας Β’ Φάση Εξέλιξης της Κοινότητας - Ριζοσπαστισμός Ριζοσπαστική Δεξιά Φροντίδα στην Κοινότητα Η Κοινοτική Εργασία σήμερα – Μοντέλα: Φροντίδα στην Κοινότητα Μοντέλα: Κοινοτική Ανάπτυξη Μοντέλα: Κοινοτική Ανάπτυξη – Κοινωνικός Σχεδιασμός Μοντέλα: Κοινωνικός Σχεδιασμός – Κοινοτική Εκπαίδευση Μοντέλα: Κοινοτική Εκπαίδευση – Κοινοτική Δράση Μοντέλα: Ελληνική Πραγματικότητα: δεκαετίες ΄40 και ΄50 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεκαετίες ΄60 και ΄70 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεκαετίες ΄80 και ΄90 – Στάδια Παρέμβασης στην Κοινότητα Κριτική κοινωνική εργασία  

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ελένη Κοντογιάννη
Τμήμα: Τμήμα Κοινοτικής Εργασίας
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αθήνας
Θεματική Περιοχή: Κοινωνιολογία
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ