Εφαρμοσμένη Ενζυμολογία (Θ)


• Περιγραφή των ενζύμων. Δομές των ενζύμων. • Καθαρισμός και απομόνωση των ενζύμων. • Εισαγωγή στην έννοια της ενεργότητας των ενζύμων. Περιγραφή του ενεργού κέντρου των ενζύμων και τρόπος δράσης. Επίδραση φυσικών και χημικών παραγόντων στην ενεργότητα των ενζύμων. • Βασικά ένζυμα σακχαρομυκήτων και δράση τους. Βασικά ένζυμα της ωρίμανσης του σταφυλιού. • Η έννοια της χημικής κατάλυσης. Κινητική αντιδράσεων. Τρόποι μέτρησης της ταχύτητας μιας αντίδρασης. Κινητικές σταθερές των ενζύμων, Vmax, Km. • Αντιστρεπτοί και μη αντιστρεπτοί αναστολείς των ενζύμων. Τρόποι μέτρησης της δράσης των αναστολέων. • Απομόνωση και καθαρισμός των ενζύμων από διάφορες πηγές. • Ένζυμα in vivo. Αλλοστερικά φαινόμενα. • Εφαρμογές των ενζύμων. Βιομηχανικά ένζυμα και εφαρμογές των βιομηχανικών ενζύμων. • Χρήση των ενζύμων στην οινοποίηση. Διαύγαση των οίνων. Ανάπτυξη των αρωματικών των κρασιών.


Στόχοι Μαθήματος

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται ότι ο φοιτητής θα είναι ικανός να: γνωρίζει βασικές αρχές που διέπουν την Βιοκατάλυση. να μπορεί να εξηγεί τις φυσικές σταθερές και την χημική συμπεριφορά των ενώσεων βασισμένος στις  κινητικές τους ιδιότητες. να κατανοεί την βασική διαφορά της θερμοδυναμικής ισορροπίας  με αυτήν της  ενζυμικής κατάλυσης. εφαρμόζει τις τεχνικές της χημικής ανάλυσης για την μελέτη της κινητικής των ενζύμων. αξιολογει την δράση των ενζύμων in vivo και in vitro. σχεδιάζει πρωτόκολλα καθαρισμού και απομόνωσης ενζύμων από φυτικές και μικροβιακές πηγές. εφαρμόζουν τις τεχνικές της ενζυμικής τεχνολογίας για την βελτιστοποίηση της παραγωγής του κρασιού. να γνωρίζει τις βασικές κατηγορίες των ενζυμων και να μπορεί προβλέπει την χημική συμπεριφορά τους να την  συνδυάζει και να την  εφαρμόζει σε οινολογικές πρακτικές.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν είναι διαθέσιμα


Περιεχόμενα

Εισαγωγή στην ενζυμoλογία Παράγοντες που επηρεάζουν την δραστικότητα των ενζύμων Στοιχεία ενζυμικής κινητικής Αντιστρεπτοί και μη αντιστρεπτοί αναστολείς των ενζύμων - Τρόποι μέτρησης της δράσης των αναστολέων Βασικά ένζυμα σακχαρομυκήτων και η δράση τους - Βασικά ένζυμα της ωρίμανσης του σταφυλιού Απομόνωση και καθαρισμός των ενζύμων από διάφορες πηγές Εφαρμογές των ενζύμων - Βιομηχανικά ένζυμα και εφαρμογές βιομηχανικών ενζύμων

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Βασίλειος Ντουρτόγλου
Τμήμα: Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αθήνας
Θεματική Περιοχή: Χημεία
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ