Συντήρηση μεταλλικών αντικειμένων (Θ)


Το μάθημα θα αναφέρεται στη διαδικασία συντήρησης για μουσειακές συλλογές αντικειμένων κατασκευασμένων από μέταλλο. Θα αναπτυχθούν οι μέθοδοι καθαρισμού των αντικειμένων λαμβάνοντας υπόψη την αρχική τους επιφάνεια και με βάση το περιβάλλον εύρεσης ή αποκάλυψης των αντικειμένων. Θα παρουσιαστούν με λεπτομέρεια διαφορετικές μέθοδοι και τεχνικές επεμβάσεων καθαρισμού, σταθεροποίησης, στερέωσης και προστασίας όπως και ειδικές μελέτες (case studies) σχετικές με διαφορετικούς τύπους συλλογών, όπως είναι οι αρχαιολογικές, οι εθνογραφικές και οι ιστορικές συλλογές από μέταλλο.


Στόχοι Μαθήματος

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: Να διεξάγουν μία επιστημονικά τεκμηριωμένη διερεύνηση συντήρησης σε μουσειακές συλλογές από μέταλλο. Να σχεδιάσουν μία στρατηγική συντήρησης για μία συλλογή μουσειακών αντικειμένων. Να διεξάγουν επεμβάσεις συντήρησης σε μεμονωμένα μουσειακά αντικείμενα από μέταλλο ή μαζικές επεμβάσεις σε μεγάλο πλήθος αντικειμένων. Να διατηρούν συλλογές μουσειακών αντικειμένων από μέταλλο με την εφαρμογή και τη χρήση κατάλληλων υλικών σε κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Συντήρηση Λαογραφικών Συλλογών, Συντήρηση Ανασκαφικών Αντικειμένων


Περιεχόμενα

Εισαγωγή Προληπτική συντήρηση μετάλλων μετά την ανάσυρση Μελέτη συντήρησης – Διερευνητική συντήρηση Μέθοδοι ανάλυσης μεταλλικών αντικειμένων Μέθοδοι καθαρισμού Συγκολλητικά και επικαλυπτικά Αρχαιολογικός σίδηρος Χαλκός και κράματα Άργυρος Μόλυβδος

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Βασιλική Αργυροπούλου, Μαρία Γιαννουλάκη
Τμήμα: Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αθήνας
Θεματική Περιοχή: Ιστορία και Αρχαιολογία
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ