Οργανική Χημεία (Θ)


Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των ιδιοτήτων και της συμπεριφοράς των οργανικών ενώσεων, μέσα από την παρουσίαση της δομής και της δραστικότητας τους καθώς και από την εξέταση των σημαντικότερων τάξεων των οργανικών ενώσεων, ώστε να μπορέσει ο φοιτητής να κατανοήσει εκείνα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών τα οποία προϋποθέτουν καλή γνώση της οργανικής χημείας. Το μάθημα συνοδεύεται από Εργαστηριακές Ασκήσεις για την καλύτερη προσέγγιση και κατανόηση βασικών εργαστηριακών διεργασιών και τεχνικών καθώς και τη σωστή εκτέλεσή τους στο εργαστήριο.


Στόχοι Μαθήματος

Οι φοιτητές, μετά το τέλος του μαθήματος, θα πρέπει να: Γνωρίζουν τις βασικές κατηγορίες των οργανικών ενώσεων και να μπορούν να προβλέπουν τη χημική συμπεριφορά τους, βασισμένοι στη μοριακή δομή τους. Να αναγνωρίζουν τις λειτουργικές ομάδες των οργανικών ενώσεων, να κατανοούν τις αντιδράσεις και τους μηχανισμούς που συνδέονται με αυτές και να συσχετίζουν τη δομή των ενώσεων με τη βιολογική τους δράση καθώς και να προβλέπουν με τη βοήθεια των εργαστηριακών τεχνικών αυτών σειρά ιδιοτήτων των οργανικών ενώσεων.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν είναι διαθέσιμα


Περιεχόμενα

1. Χημεία του άνθρακα 2. Ονοματολογία οργανικών ενώσεων 3. Ισομέρεια – Στερεοχημεία 4.1 Αλκάνια 4.2 Αλκένια ή ολεφίνες 4.3 Αλκίνια 5.1 Αλκοόλες 5.2 Αιθέρες 6. Αλδεΰδες – Κετόνες 7.1 Αμίνες 7.2 Αμινοξέα – Πρωτεΐνες 8. Καρβοξυλικά οξέα 9. Υδατάνθρακες 10. Αρωματικοί υδρογονάνθρακες

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Χριστίνα Φούντζουλα
Τμήμα: Οργανική Χημεία (Θ)
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αθήνας
Θεματική Περιοχή: Χημεία
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ