Ογκολογική Νοσηλευτική (Θ)


Νέες τάσεις και προσεγγίσεις στην Ογκολογική Νοσηλευτική ως προς: -τη φύση του καρκίνου, τους αιτιολογικούς και προδιαθεσικούς παράγοντες, τα συμπτώματα των αρρώστων, τους τρόπους διάγνωσης και θεραπείας καθώς επίσης και τις εκδηλώσεις των αρρώστων πριν τη διάγνωση, κατά τη διάγνωση και κατά τη θεραπεία. -την αντιμετώπιση αρρώστων με αλλαγές της εικόνας σώματος. -τη φιλοσοφία και αντιμετώπιση του πόνου, του φόβου της αποκάλυψης της διάγνωσης και του θανάτου. -την ψυχολογική υποστήριξη των αρρώστων σε όλες τις φάσεις των θεραπευτικών μεθόδων αντιμετώπισης του καρκίνου και των παρενεργειών τους. -το ρόλο του νοσηλευτή στην πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη του καρκίνου.


Στόχοι Μαθήματος

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: Να δραστηριοποιούνται αποτελεσματικά στην αγωγή υγείας με σκοπό την πρόληψη του καρκίνου. Να αξιολογούν τις ανάγκες των ατόμων με καρκίνο στις διάφορες φάσεις της θεραπείας. Να παρέχουν ολοκληρωμένη νοσηλευτική φροντίδα στα άτομα που πάσχουν από καρκίνο Να βοηθούν αποτελεσματικά στην αποκατάσταση των αρρώστων με καρκίνο.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν αναφέρονται


Περιεχόμενα

Εισαγωγή Οι επιπτώσεις του καρκίνου Η επίδραση του καρκίνου στην οικογένεια Η επίδραση του καρκίνου στους επαγγελματίες υγείας Η εμπειρία της Θεραπείας Χειρουργική θεραπεία Χημειοθεραπεία Ακτινοθεραπεία Ορμονικές και συμπληρωματικές θεραπείες Καρκινικός πόνος Αντιμετώπιση άλλων συνήθων συμπτωμάτων στη Νοσηλευτική Ογκολογία Αντιμετώπιση κυριότερων επιπλοκών της νόσου και της θεραπείας Οξέα φαινόμενα στην παροχή φροντίδας στην ογκολογία

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ευάγγελος Δούσης, Ουρανία Γκοβίνα
Τμήμα: Τμήμα Νοσηλευτικής
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αθήνας
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υγείας
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ