Βάσεις Δεδομένων Ι (Θ)


Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στην τεχνολογία και τις έννοιες των Βάσεων Δεδομένων και στην ανάπτυξη εφαρμογών με χρήση Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ). Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις απαραίτητες βασικές έννοιες των βάσεων δεδομένων, των Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων (ΣΒΔ) και των ΣΔΒΔ ώστε οι φοιτητές να κατανοήσουν την τεχνολογία των βάσεων δεδομένων, των ΣΒΔ και των Προϊόντων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΠΔΒΔ). Έμφαση δίδεται στην παρουσίαση των εννοιών της σχεδίασης βάσεων δεδομένων της βασιζόμενης σε επιχειρησιακούς κανόνες και στην υλοποίηση με προϊόντα που υποστηρίζουν τη γλώσσα SQL, έτσι ώστε ο φοιτητής να έχει μία συνολική αντίληψη των διαδικασιών και μεθοδολογιών σχεδίασης και υλοποίησης ΣΒΔ. Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία συγκεκριμένες μεθοδολογίες και τεχνικές σχεδίασης και ανάπτυξης συστημάτων βάσεων δεδομένων αναπτύσσονται στο πλαίσιο του μαθήματος «Βάσης Δεδομένων ΙΙ».


Στόχοι Μαθήματος

Κύριος στόχος του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις έτσι ώστε να είναι ικανοί να σχεδιάσουν βάσεις δεδομένων και συστήματα βάσεων δεδομένων και να υλοποιήσουν βάσεις δεδομένων με χρήση γλώσσας SQL. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / η φοιτήτρια: θα έχει κατανοήσει τα βασικά εργαλεία της τεχνολογίας βάσεων δεδομένων και γνωστών ΠΔΒΔ, θα έχει κατανοήσει βασικά θέματα δοσοληψιών (transactions), διαχείρισης βάσεων (database administration) και διαχείρισης όψεων (views) θα είναι σε θέση να αναλύσει επιχειρησιακούς κανόνες / περορισμούς για να σχεδιάσει βάσεις δεδομένων, θα είναι σε θέση να εφαρμόσει τις βασικές τεχνικές σχεδίασης και υλοποίησης απλών βάσεων δεδομένων, θα είναι σε θέση να εφαρμόσει τις βασικές τεχνικές χρήσης γλώσσας SQL για την υλοποίηση συστημάτων βάσεων δεδομένων θα έχει συνεργαστεί με τους συμφοιτητές της/του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο σε μια μελέτη περίπτωσης έργου σχεδιασμού συστήματος βάσης δεδομένων και υλοποίησης με χρήση γλώσσας SQL


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν είναι διαθέσιμα


Περιεχόμενα

Εισαγωγή στο μάθημα Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων: Βάσεις δεδομένων, Συστήματα Βάσεων Δεδομένων, Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, Αρχιτεκτονική συστημάτων βάσεων δεδομένων, Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων: Βάσεις δεδομένων, Συστήματα Βάσεων Δεδομένων, Αρχιτεκτονική συστημάτων βάσεων δεδομένων, Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, Μοντέλα δεδομένων (ιστορικά μοντέλα, Ιεραρχικό, Δικτυωτό), Σχεσιακό  μοντέλο Σχεσιακές βάσεις δεδομένων. Βασικές έννοιες δεδομένων: ανεξαρτησία δεδομένων, κανόνες ακεραιότητας, περιορισμοί κλπ. Σχεσιακή άλγεβρα Σχεδίαση βάσεων δεδομένων. Εισαγωγή στη Μοντελοποίηση. Μοντέλο Οντοτήτων – Συσχετίσεων Σχεδίαση βάσεων δεδομένων. Κανονικοποίηση Σχεδίαση βάσεων δεδομένων. Εμβάθυνση στη μοντελοποίηση και την Κανονικοποίηση. Ενοποίηση διαφορετικών συστημάτων βάσεων δεδομένων Σχεδίαση βάσεων δεδομένων. Παραδείγματα Δομημένη Γλώσσα Επερωτήσεων (SQL) – Εισαγωγή στην υλοποίηση σχεσιακών βάσεων δεδομένων Yλοποίηση σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Σύνθετες εντολές SQL Yλοποίηση σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Δηλώσεις SQL που περιλαμβάνουν EXIST, ANY, ALL Ενιαίο παράδειγμα σχεδίασης σχεσιακής βάσης δεδομένων και υλοποίησης με Γλώσσα SQL Όψεις (Views). Ενημερωσιμότητα όψεων Ο Ρόλος και τα καθήκοντα του Διαχειριστή Βάσεων Δεδομένων. Γλώσσα ελέγχου δεδομένων. Δοσοληψίες. Δηλώσεις COMMIT, ROLLBACK της Γλώσσας SQL Case study: American Elections

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Χρήστος Σκουρλάς
Τμήμα: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αθήνας
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Μηχανικού Η/Υ και Ηλεκτρονικού Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ