Διασφάλιση ποιότητας


Εισαγωγή στη διοίκηση ολικής ποιότητας (TQM). Η φιλοσοφία της διοίκησης ολικής ποιότητας. Εισαγωγή στο management. Ο κύκλος της διοίκησης (management cycle). Εκπροσώπηση. Διεύθυνση εργασιακών ομάδων. Μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων. Εκπαίδευση προσωπικού. Συστήματα ποιότητας: ISO 9000, HACCP, GMP, GHP. Στατιστικός έλεγχος διαδικασιών και στατιστικός ποιοτικός έλεγχος. Δείγματα και δειγματοληψία. Το κόστος της ποιότητας.


Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να: Εφαρμόζουν τη διοίκηση ολικής ποιότητας (TQM στη βιομηχανία τροφίμων. Εφαρμόζουν τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας (HACCP, ISO 9000, GMP, GΗP) στη βιομηχανία τροφίμων. Εφαρμόζουν τον στατιστικό ποιοτικό έλεγχο στη βιομηχανία τροφίμων. Εκτιμούν το κόστος της ποιότητας.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν αναφέρονται


Περιεχόμενα

1. Γενικές αρχές 2. Ποιότητα HACCP και άλλα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας Οφέλη από την εφαρμογή ενός ΣΔΑΤ Προετοιμασία για την εισαγωγή του συστήματος HACCP Επικινδυνότητα τροφίμων Ανάπτυξη του συστήματος HACCP Προαπαιτούμενα προγράμματα υγιεινής - προϋποθέσεις για την εφαρμογή του HACCP (PREREQUISITES PROGRAMMES- PRPS) Διατήρηση του συστήματος HACCP

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ιωάννης Τσάκνης
Τμήμα: Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αθήνας
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Τροφίμων και Διατροφής
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ