Αιματολογία ΙΙ (E)


Σκοπός του μαθήματος: είναι να γνωρίζουν οι φοιτητές τον πλήρη εργαστηριακό έλεγχο των αναιμιών με στόχο την διαγνωστική προσέγγιση.


Στόχοι Μαθήματος

Στόχοι του μαθήματος: οι φοιτητές τελειώνοντας με επιτυχία το μάθημα είναι σε θέση να γνωρίζουν τις κυριότερες αναιμίες και να προβαίνουν στην εργαστηριακή διερεύνηση και διαφορική διάγνωση.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος Αιματολογία Ι


Περιεχόμενα

1. Επίστρωση αίματος και χρώση κατά May Grunwald-Giemsa - Μελέτη υποχρωμίας, μορφολογική προσέγγιση ερυθροκυττάρων και συσχετισμός με τους ερυθροκυτταρικούς δείκτες 2.  Ανίχνευση ερυθροκυτταρικών εγκλείστων μικροσκοπικά 3. Ανίχνευση σιδηροβλαστών σε μυελό των οστών 4. Ανίχνευση Δικτυοερυθροκυττάρων μικροσκοπικά 5. Προσδιορισμός G6PD 6. Ωσμωτική αντίσταση ερυθροκυττάρων 7.  Ποσοτικός προσδιορισμός αιμοσφαιρίνης Α2 8.  Προσδιορισμός ελεύθερης αιμοσφαιρίνης πλάσματος 9.  Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης σε πήκτωμα αγαρόζης 10. Απομόνωση ερυθροκυτταρικών ghosts 11. Ηλεκτροφόρηση GHOSTs σε πήκτωμα ακρυλαμίδης – Χρώση - Πυκνομέτρηση 12. Ανίχνευση δρεπανοκυττάρων – Δοκιμασία δρεπάνωσης

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Αναστάσιος Κριεμπάρδης
Τμήμα: Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αθήνας
Θεματική Περιοχή: Βασική Ιατρική
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ