Αιματολογία ΙIΙ (Ε)


Σκοπός του μαθήματος: είναι να καταστούν ικανοί οι φοιτητές να διακρίνουν και τα επεξεργάζονται τα διάφορα στοιχεία του αίματος σε κακοήθη νοσήματα του αιμοποιητικού ιστού, όπως λευχαιμίες, λεμφώματα κ.α. τόσο στο περιφερικό αίμα όσο και στο μυελό των οστών. Ακόμη να γνωρίζουν τις αιμορραγικές παθήσεις καθώς και το μηχανισμό της αιμόστασης, την θρομβοφιλία και τις δοκιμασίες ελέγχου αυτών. Τέλος να εφαρμόζουν τεχνικές και αντιδράσεις κυτταροχημείας και ανοσοκυτταροχημείας, και να γνωρίζουν τις μεθόδους κυτταρομετρίας ροής, κυτταρογενετικής και μοριακής βιολογίας στο περιφερικό αίμα και στο μυελό των οστών.


Στόχοι Μαθήματος

Στόχοι του μαθήματος: οι φοιτητές τελειώνοντας με επιτυχία το μάθημα είναι σε θέση να γνωρίζουν τις κυριότερες κακοήθειες του αίματος (λευχαιμίες) αναιμίες και να προβαίνουν στην εργαστηριακή διερεύνηση και διαφορική διάγνωση τους. Επίσης στόχος του μαθήματος είναι ο εργαστηριακός έλεγχος της πήξης, αιμόστασης και θρομβοφιλίας καθώς και ο εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος του εργαστηρίου της αιμόστασης.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Αιματολογία ΙΙ, Αιματολογία ΙΙΙ


Περιεχόμενα

1. Επίστρωση μυελού των οστών και χρώση κατά May Grunwald-Giemsa 2.  Κυτταροχημικές αντιδράσεις 3. Χρώση μυελοϋπεροξειδάσης 4. Χρώση Sudan Black B 5. Αιμόσταση-Προαναλυτική φάση 6. Χρόνος PT & APTT 7. Ινωδογόνο – Χρόνος Θρομβίνης 8. Προσδιορισμός Reptilase & D-dimers 9. Προσδιορισμός παράγοντα V & IX 10. Εργαστηριακή διερεύνηση θρομβοφιλίας 11. Εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος στην αιμόσταση

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Αναστάσιος Κριεμπάρδης
Τμήμα: Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αθήνας
Θεματική Περιοχή: Βασική Ιατρική
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ