Οργανική χημεία (Θ)


Να διδαχθεί ο φοιτητής τις βασικές αρχές της Οργανικής Χημείας και κυρίως να κατανοήσει την δομή των μορίων και τις ιδιότητες που απορρέουν από αυτή. Επίσης θα πρέπει να καταλάβει τι είναι δημιουργία νέων μορίων με άλλες ιδιότητες από αυτές των αντιδρώντων και γενικότερα να αντιληφθεί τι είναι Οργανική Σύνθεση.


Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναi ο φοιτητής να: γνωρίζει βασικές  αρχές που διέπουν τις Οργανικές χημικές ενώσεις. μπορεί να εξηγεί  τις φυσικές σταθερές και την χημική συμπεριφορά των ενώσεων βασισμένος στην μοριακή δομή τους. κατανοεί τις βασικές έννοιες της  οργανικής σύνθεσης. γνωρίζει τις βασικές κατηγορίες των Οργανικών ενώσεων και να μπορεί προβλέπει  την χημική συμπεριφορά τους να την  συνδυάζει και να την  εφαρμόζει σε χημικές αναλύσεις. κατανοεί την αρχή της προετοιμασίας μιας χημικής αντίδρασης, τον υπολογισμό των ποσοτήτων τον ρόλο του διαλυτή τον ρόλο των άλλων ενώσεων την παρακολούθηση της ταχύτητας μιας αντίδρασης γνωρίζει την δημιουργία νέων ενώσεων από άλλες διαφορετικής δομής. Έμφαση θα δοθεί στις αντιδράσεις που απαντώνται στα κρασιά ( εστεροποιήσεις, δημιουργία ακέφαλων,  οξειδώσεις κλπ. γνωρίζει διάφορες μεθόδους διαχωρισμού μιγμάτων στα συστατικά τους (αερίων, υγρών) και παραλαβή καθαρών ενώσεων


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Οργανική Χημεία Λυκείου


Περιεχόμενα

Φυσικες σταθερες, δύναμη Van der Waals, σημείο  βρασμού δεσμός υδρογόνου, Διαλυτότητα στο Ύδωρ, Διαμοριακές Δυνάμεις και Φυσικές ιδιότητες. Δεσμοί & Μοριακή δομή. Κατά τη μελέτη της οργανικής χημείας είναι ανάγκη να επεκταθούμε σε μοριακό επίπεδο, για  να κατανοήσουμε τις φυσικές και χημικές ιδιότητες μιας ένωσης οι οποίες εξηγούνται τελικά από την κατανόηση της δομής και τον τρόπο  σύνδεσης των μορίων. Αυτή η ενότητα εισάγει μερικές αρχές που απαιτούνται για την κατανόηση  των οργανικών μορίων. Ηλεκτρονικές θεωρίες και Μοριακή δομή Δεσμοί & σθένος Στερεοϊσομέρεια Μέρος Ι και ΙΙ, και Οπτική Ενεργότατα Οργανικές Αντιδράσεις Χημική αντίδραση Αντιδρόν ή υπόστρωμα, Αντιδραστήριο, Προϊόν (-τα), Συνθήκες αντίδρασης: Ταξινόμηση  των Οργανικών Αντιδράσεων Ταξινόμηση με Βάση τις Δομικές Αλλαγές Ταξινόμηση με Βάση την Κατηγορία της Αντίδρασης Ταξινόμηση με Βάση τη Δραστική Ομάδα Παράμετροι των Οργανικών Αντιδράσεων Παράγοντες που Επηρεάζουν τις Αντιδράσεις Μηχανισμοί των Οργανικών Αντιδράσεων Ειδικά Κεφάλαια Αλκοόλες, Αλδεΰδες, Οξέα, Εστέρες. Φαινόλες, Ανθοκυάνες, Πολυφαινόλες Σάκχαρα, Αμινοξέα, Πεπτίδια, Λιπαρά Οξέα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Βασίλης Ντουρτόγλου
Τμήμα: Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αθήνας
Θεματική Περιοχή: Χημεία
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ