Αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία


• Η έννοια του φυσιολογικού και του παθολογικού στην ανθρώπινη συμπεριφορά. • Η αναπτυξιακή προσέγγιση στην ψυχοπαθολογία -βασικές αρχές. • Συστήµατα ταξινόµησης των διαταραχών συμπεριφοράς. • Η αιτιολογία της προβληµατικής συμπεριφοράς. (Η συµβολή οργανικών και περιβαλλοντικών επιδράσεων στην παθογένεση των διαταραχών συµπεριφοράς). • Η γνωσιακή-συµπεριφορική προσέγγιση στην ψυχοπαθολογία και η συµβολή της ψυχανάλυσης στην κατανόηση και αντιµετώπιση των διαταραχών συµπεριφοράς. • Περιπτώσεις παιδιών µε περισσότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν διαταραχές συµπεριφοράς. Πρόληψη. • Θεραπευτικές προσεγγίσεις στην Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία. • Αντικοινωνική συµπεριφορά, (αίτια, η επίδραση της τιµωρίας και της αµοιβής στον έλεγχο της αντικοινωνικής συµπεριφοράς). • ∆ιαταραχή Προκλητικής Εναντίωσης • ∆ιαταραχή Διαγωγής. (Επιδηµιολογία, συννοσηρότητα, η αναπτυξιακή πορεία των διαταραχών διαγωγής.) • ∆ιαταραχές ∆ιατροφής (αναπτυξιακό µοντέλο, αίτια, αντιµετώπιση) • ∆ιαταραχές απέκκρισης (αίτια, αντιµετώπιση) • Τραυλισµός (επιδηµιολογία, θεωρητικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις) • ∆ιαταραχή Ελλειµµατικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (∆ΕΠ-Υ). Η αναπτυξιακή πορεία του παιδιού µε ∆ΕΠ-Υ. • Διαταραχές Άγχους (Το ιστορικό ερµηνείας και θεραπευτικής αντιµετώπισης των νευρωσικών εκδηλώσεων στα παιδιά). • Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (επιδηµιολογία, θεωρητικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις) • Νοητική καθυστέρηση (διάγνωση, αιτιολογία, ταξινόµηση, δυνατότητες παιδιών µε νοητική καθυστέρηση).


Στόχοι Μαθήματος

Να κατανοήσουν οι φοιτητές τις αποκλίσεις από την τυπική πορεία της ανάπτυξης και να ευαισθητοποιηθούν σε βασικές αρχές που διέπουν την προσέγγιση των παιδιών µε ειδικά προβλήµατα συµπεριφοράς. Να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις που απαιτούνται για την ανίχνευση των προβληµάτων αυτών ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν πότε απαιτείται η συµβολή του ειδικού.   Μετά το τέλος του µαθήµατος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: Να αναγνωρίζουν τις περιπτώσεις παιδιών προσχολικής ηλικίας µε διαταραχές συµπεριφοράς. Να γνωρίζουν  τις βασικές αρχές οι οποίες θα πρέπει να διέπουν την προσέγγιση παιδιών προσχολικής ηλικίας των οποίων η ανάπτυξη δεν ακολουθεί την αναµενόµενη τυπική της πορεία.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν αναφέρονται


Περιεχόμενα

Εισαγωγή Η ταξινόμηση των ψυχικών διαταραχών Δυσκολίες στη γλωσσική ανάπτυξη κατά την προσχολική ηλικία Παιδική παχυσαρκία Διαταραχές απέκκρισης Διαταραχές άγχους Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής -Υπερκινητικότητα Διαταραχές τη διάθεσης

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ευθύμιος Κάκουρος
Τμήμα: Τμήμα Προσχολικής Αγωγής
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αθήνας
Θεματική Περιοχή: Ψυχολογία
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ