Πολιτικές Πληροφόρησης


Το μάθημα Πολιτική Πληροφόρησης, πραγματεύεται σειρά νομικών, ηθικών, πολιτικών και κοινωνικών ζητημάτων που σχετίζονται με τη χρήση των πληροφοριών και των τεχνολογιών πληροφόρησης. Ο επιστήμονας της πληροφορίας (επιστήμονας της πληροφόρησης, σύγχρονος βιβλιοθηκονόμος), οφείλει να γνωρίζει τις κοινωνικές επιπτώσεις από τη χρήση των τεχνολογιών των πληροφοριών και τις πολιτικές πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Επίσης, πρέπει να γνωρίζει την επαγγελματική νομοθεσία και τα νομικά ζητήματα που προκύπτουν από τη χρήση και διαχείριση των πληροφοριών και των τεχνολογιών πληροφόρησης έτσι ώστε να είναι σε θέση να τα αντιμετωπίσει. Τέλος, πρέπει να έχει εικόνα για τα ζητήματα επαγγελματικής ηθικής και να μάθει τους σχετικούς κώδικες δεοντολογίας που έχουν εκπονηθεί για τους βιβλιοθηκονόμους και επαγγελματίες πληροφόρησης.


Στόχοι Μαθήματος

Οι εκπαιδευόμενοι (φοιτητές) θα είναι σε θέση να κατανοούν τις κοινωνικές επιπτώσεις από τη χρήση των τεχνολογιών των πληροφοριών και τις πολιτικές πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Να γνωρίζουν την επαγγελματική νομοθεσία και τα νομικά ζητήματα που προκύπτουν από τη χρήση και διαχείριση των πληροφοριών και των τεχνολογιών πληροφόρησης έτσι ώστε να είναι σε θέση να τα αντιμετωπίσουν. Να γνωρίζουν τα ζητήματα επαγγελματικής ηθικής και τους σχετικούς κώδικες δεοντολογίας που έχουν εκπονηθεί για τους επαγγελματίες πληροφόρησης.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν αναφέρονται


Περιεχόμενα

Εισαγωγή Κώδικας δεοντολογίας του βιβλιοθηκονόμου-Πνευματική Ιδιοκτησία Πληροφοριακοί Οργανισμοί Μέρος 1ο Πληροφοριακοί Οργανισμοί Μέρος 2ο   Πολιτική Υπηρεσιών Πληροφόρησης Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτικές βιβλιοθηκών Μέρος 1ο Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτικές βιβλιοθηκών Μέρος 2ο Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτικές βιβλιοθηκών Μέρος 3ο Συνεργατικές Δράσεις Βιβλιοθηκών Ανοικτή Πρόσβαση Ανακεφαλαίωση-Επανάληψη Ανακεφαλαίωση-Επανάληψη Αξιολόγηση Μαθήματος

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Αλέξανδρος Κουλούρης
Τμήμα: Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αθήνας
Θεματική Περιοχή: Επιστήμη της πληροφόρησης
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ