Παθολογική Νοσηλευτική Ι (Ε)


Το εργαστηριακό μέρος περιλαμβάνει εργαστήριο εντός του ΤΕΙ-Αθήνας και κλινική άσκηση των φοιτητών στο νοσοκομείο, και εφαρμογή του θεωρητικού μέρους, με τις παρακάτω ενότητες: • Τοποθέτηση περιφερικού φλεβικού καθετήρα, φροντίδα σημείου φλεβοκέντησης, αλλαγή επιθεμάτων, • Ενδοφλέβια χορήγηση υγρών και φαρμακευτικών σκευασμάτων, διαλύματα και εμπλουτισμός, υπολογισμός ρυθμού ροής, τοποθέτηση συσκευής ορού, προεκτάσεων, three way κλπ., • Αιμοληψία, μετάγγιση αίματος, χορήγηση παραγώγων αίματος, • Τοποθέτηση σωλήνα ρινογαστρικού Levin, Εντερική Διατροφή, • Χορήγηση Ινσουλίνης, έλεγχος σακχάρου στο αίμα, • Οξυγονοθεραπεία, χορήγηση εισπνεόμενων φαρμάκων.


Στόχοι Μαθήματος

Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, μετά το τέλος του μαθήματος (εργαστήριο και κλινική άσκηση στο νοσοκομείο) οι φοιτητές να είναι σε θέση: Να είναι ικανοί οι φοιτητές να επιλέγουν και να εφαρμόζουν τις καταλληλότερες μεθόδους και τεχνικές σε κάθε κλινική πράξη, Να ερμηνεύουν τις αντιδράσεις για έγκαιρη αντιμετώπιση, Να προσεγγίζουν τον ασθενή να τον αξιολογούν και να εντοπίζουν προβλήματα και ανάγκες, Να αξιοποιούν τις πηγές πληροφοριών από τον άρρωστο (ιστορικό – φυσική εξέταση – εργαστηριακό έλεγχο ) και το περιβάλλον του, Να οργανώνουν σχέδιο νοσηλευτικής φροντίδας, Να λαμβάνουν τις κατάλληλες κλινικές αποφάσεις, Να εφαρμόζουν μέτρα για την υλοποίηση του σχεδίου φροντίδας, Να αξιολογούν την απόκριση του ασθενούς στα εφαρμοζόμενα μέτρα, Να είναι σε θέση να τροποποιούν την φροντίδα ανάλογα με τις νέες ανάγκες που ανακύπτουν, Να είναι σε θέση να συνεργάζονται άριστα με όλα τα μέλη της ομάδας υγείας.   Επίσης, σύμφωνα με το μοντέλο εκπαίδευσης του Bloom (1956), τίθενται επιπλέον ως μαθησιακοί σκοποί (κατάλληλοι για το 2ο έτος φοίτησης) και τα ακόλουθα: Η κατανόηση και εφαρμογή της θεωρίας και γνώσης στη κλινική άσκηση (γνωστικός τομέας), Ο χειρισμός και εφαρμογή διαδικασιών με κάποιο βαθμό αυτοπεποίθησης και επιδεξιότητας (ψυχοκινητικός τομέας), Η αντίδραση στα φαινόμενα, η αξιολόγηση αξιών, αναστοχασμός (προβληματισμός) επί των συμβάντων (συναισθηματικός τομέας).


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Οι φοιτητές πρέπει να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς κάποια από τα μαθήματα του πρώτου έτους, προκειμένου να επιλέξουν το μάθημα της Παθολογικής Νοσηλευτικής Ι.


Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή περιφερικού φλεβοκαθετήρα 2. Ενδοφλέβια χορήγηση υγρών 3. Μετάγγιση 4. Αιμοληψία 5. Ρινογαστρικός καθετήρας 6. Εντερική σίτιση 7. Οξυγονοθεραπεία Α’ μέρος 8. Οξυγονοθεραπεία Β’ μέρος 9. Οξυγονοθεραπεία Γ’ μέρος 10. Ινσουλινοθεραπεία 11. Χημειοθεραπεία 12. Άσκηση φοιτητών 13. Εξετάσεις

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Στυλιανός Παρισσόπουλος
Τμήμα: Τμήμα Νοσηλευτικής
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αθήνας
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υγείας
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ