Βιβλιογραφία (Ε)


Το μάθημα Βιβλιογραφία (Εργαστήριο) αφορά στην πρακτική εξοικείωση του φοιτητή με τη χρήση των εισαγωγικών, της παράφρασης και της περίληψης για την παράθεση ορισμών, την παρουσίαση οργανισμών και φορέων, αλλά και για το σχολιασμό του σκοπού, των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων των επιστημονικών ερευνών.


Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα Βιβλιογραφία (Ε) στοχεύει στην πρακτική εξάσκηση του φοιτητή με τους τρόπους αναζήτησης και αποθήκευσης της βιβλιογραφικής πληροφορίας στα αντίστοιχα συστήματα διαχείρισης Βιβλιογραφικών Αναφορών (πχ. Mendeley), στην κατανόηση των διαφόρων περιπτώσεων χρήσης των εισαγωγικών, της παράφρασης και της περίληψης, αλλά και της πρακτικής εφαρμογής τους, και τέλος στην πρακτική εξοικείωση με τη χρήση παραπομπών μέσα στο κείμενο, αλλά και τη διαμόρφωση της αντίστοιχης λίστας βιβλιογραφίας στο τέλος του κειμένου.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Προαπαιτούμενα μαθήματα: Περιγραφική επεξεργασία τεκμηρίων Σχετιζόμενα μαθήματα: Οργάνωση πληροφοριών-μεταδεδομένα Ιστορία βιβλίου και βιβλιοθηκών Τεχνικές αναζήτησης πληροφοριών Ιστορία γραφής και τεχνολογίας των πληροφοριών Πηγές πληροφόρησης


Περιεχόμενα

1. Εξοικείωση με τη Διαδικτυακή Εφαρμογή Mendeley 2. Εξοικείωση με την τοπική (desktop) εφαρμογή Mendeley 3. Εξοικείωση με την παράθεση ορισμών 4. Εξοικείωση με την παράθεση ορισμών (β’ μέρος) 5. Εξοικείωση με την παρουσίαση φορέων 6. Εξοικείωση με την παρουσίαση φορέων (β’ μέρος) 7. Εξοικείωση με την παράθεση βιβλιογραφικής επισκόπησης 8. Εξοικείωση με την παράθεση βιβλιογραφικής επισκόπησης (β’ μέρος) 9. Εξοικείωση με την παράθεση βιβλιογραφικής επισκόπησης (γ’ μέρος) 10. Εξοικείωση με την παράθεση αποτελεσμάτων 11. Εξοικείωση με την παράθεση αποτελεσμάτων (β’ μέρος) 12. Εξοικείωση με την παράθεση συμπερασμάτων 13. Εξοικείωση με την παράθεση συμπερασμάτων (β’ μέρος)

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ευγενία Βασιλακάκη
Τμήμα: Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αθήνας
Θεματική Περιοχή: Επιστήμη της πληροφόρησης
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ