Αρχές Οργάνωσης Παιδαγωγικής Πράξης Ι (Ε)


Κριτική μελέτη της οργάνωσης του χώρου και του υλικού. Μελέτη της συμπεριφοράς των παιδιών στις γωνιές και τα εργαστήρια. Πρώτες παιδαγωγικές παρεμβάσεις στο χώρο: εμπλουτισμός, αλλαγή, δημιουργία γωνιάς. Παρατήρηση της συμπεριφοράς των παιδιών μετά την παρέμβαση


Στόχοι Μαθήματος

Να κατακτήσουν οι φοιτητές/τριες το ψυχοπαιδαγωγικό υπόβαθρο και την ιδεολογία που διέπει την οργάνωση της αγωγής σε μία τάξη μικρών παιδιών και τις απαραίτητες πρακτικές γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να εφαρμόσουν την αγωγή στους προσχολικούς θεσμούς.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Παιδαγωγικά θέματα που μελετήθηκαν στο 2ο εξάμηνο: η σχέση του παιδιού με το παιχνίδι και η κοινωνικοποίησή του μέσα από αυτό.


Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή στο Εργαστήριο 2. Ο Ρόλος της παιδαγωγού 3. Παιδικά παιχνίδια και μάθηση 4. Πλαίσια συνεργασίας 5. Οι παιδαγωγοί των πλαισίων συνεργασίας 6. Η πρακτική εφαρμογή της παιδαγωγικής πράξης (Μέρος Α) 7. Η πρακτική εφαρμογή της παιδαγωγικής πράξης (Μέρος B) 8. Η πρακτική εφαρμογή της παιδαγωγικής πράξης (Μέρος Γ) 9. Η πρακτική εφαρμογή της παιδαγωγικής πράξης (Μέρος Δ) 10. Παρουσίαση εργασιών (Μέρος Α) 11. Παρουσίαση εργασιών (Μέρος Β) 12. Παρουσίαση εργασιών (Μέρος Γ) 13. Παρουσίαση εργασιών (Μέρος Δ)

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Ευγενία Θεοδότου
Τμήμα: Τμήμα Προσχολικής Αγωγής
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αθήνας
Θεματική Περιοχή: Παιδαγωγική
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ