Στατιστική Φυσική


Η Στατιστική φυσική είναι ο κλάδος της φυσικής που χρησιμοποιεί τις μεθόδους της θεωρίας των πιθανοτήτων και της στατιστικής , και διάφορα μαθηματικά εργαλεία για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών και προσεγγίσεων, στην επίλυση φυσικών προβλημάτων. Μπορεί να περιγράψει πολλά προβλήματα τα οποία έχουν εγγενώς στοχαστική φύση. Οι εφαρμογές της περιλαμβάνουν πολλά προβλήματα στους τομείς της φυσικής , της βιολογίας , της χημείας , της νευρολογίας.


Στόχοι Μαθήματος

Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι να αποσαφηνίσει στο φοιτητή τις ιδιότητες της ύλης συνολικά ως προς του φυσικούς νόμους που διέπουν την ατομική κίνηση.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για το Μάθημα.


Περιεχόμενα

Εισαγωγή στη θεωρία της πληροφορίας - Στατιστική Εντροπία. Προσπελάσιμες καταστάσεις - Θεώρημα Liouville - Κλασσικά και Κβαντικά Φυσικά Συστήματα Τελεστές Πυκνότητας - Κλασσικά και Κβαντικά Συστήματα Αξίωμα Boltzmann-Gibbs, Κατανομές Ισορροπίας Κανονικά Σύνολα (Μικροκανονικό, Κανονικό, Μεγαλοκανονικό, Ισοβαρικό-Ισοθερμικό) Εργο και Θερμότητα - Ταυτοποίηση Θερμοδυναμικής και Στατιστικής Εντροπίας - Θερμοδυναμικά Δυναμικά στα Κανονικά Σύνολα Κβαντικά Αέρια Ταυτόσημων σωματιδίων - Δεύτερη Κβάντωση - Κατανομές Fermi Dirac και Bose Einstein. Μεταβάσεις Φάσεων - Παράμετρος Τάξης - Προσέγγιση Μέσου Πεδίου Στοιχεία Στατιστικής Φυσικής Εκτός Ισορροπίας- Φαινόμενα Μεταφοράς - Εξίσωση Boltzmann

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Γεώργιος Βαρελογιάννης
Τμήμα: Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
Ίδρυμα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Θεματική Περιοχή: Φυσική
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ