Αντοχή Πλοίου ΙΙ (Ε)


Στα πλαίσια του Εργαστηρίου επιλύεται με χρήση της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων μια σειρά βασικών προβλημάτων Μηχανικής προκειμένου οι σπουδαστές να εξοικειωθούν με την αριθμητική διαδικασία επίλυσης και να εισαχθούν στην χρήση του κώδικα ANSYS Workbench. Τα προβλήματα που εξετάζονται εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: • Κάμψη πρισματικών φορέων, • Κάμψη μη-ενισχυμένων ελασμάτων υπό την επίδραση υδροστατικής πίεσης. • Η κάμψη ελασμάτων που φέρουν ενισχύσεις. • Ελαστικός λυγισμός πρισματικών φορέων. Τα ανωτέρω προβλήματα επιλύονται αναλυτικά στα πλαίσια του Θεωρητικού Μέρους του Μαθήματος και οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν την αναλυτική με την αριθμητική λύση.


Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με την χρήση της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων και του κώδικα πεπερασμένων στοιχείων ANSYS Workbench μέσω της αριθμητικής επίλυσης μιας σειράς τυπικών προβλημάτων Μηχανικής όπως: Κάμψη πρισματικών φορέων Κάμψη ελασμάττων υπό την άσκηση υδροστατικής πίεσης Κάμψη ορθογωνικών ελασμάτων με ενισχυτικά Ελαστικός λυγισμός πρισματικών φορέων


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Μηχανική – Αντοχή των υλικών


Περιεχόμενα

Εργαστηριακή Άσκηση 1 - Κάμψη πρισματικών φορέων Εργαστηριακή Άσκηση 2 - Κάμψη ελασμάττων υπό την άσκηση υδροστατικής πίεσης Εργαστηριακή Άσκηση 3 - Κάμψη ορθογωνικών ελασμάτων με ενισχυτικά Εργαστηριακή Άσκηση 4 - Ελαστικός λυγισμός πρισματικών φορέων

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Αλέξανδρος Θεοδουλίδης
Τμήμα: Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αθήνας
Θεματική Περιοχή: Μηχανική Υλικών
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ