Αντοχή Πλοίου ΙΙ (Θ)


Στα πλαίσια του Μαθήματος εξετάζονται διάφορα Θέματα Τοπικής Αντοχής Πλοίου μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται: • Ο λυγισμός πρισματικών φορέων, • Η κάμψη ορθογωνικών ελασμάτων με και χωρίς ενισχυτικά • Ο λυγισμός ορθογωνικών ελασμάτων • Η κάμψη σύνθετων δοκών • Η ελαστοπλαστική κάμψη δοκών Επίσης στα πλαίσια του μαθήματος γίνεται αναφορά στην εφαρμογή της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων για την επίλυση προβλημάτων αντοχής πλοίου.


Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με την επίλυση μιας σειράς τυπικών προβλημάτων τοπικής αντοχής, τα οποία συναντώνται συχνά κατά τη σχεδίαση της μεταλλικής κατασκευής του πλοίου. Στα πλαίσια αυτά, μετά το τέλος του μαθήματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να επιλύουν προβλήματα τοπικής αντοχής που σχετίζονται με: Τον λυγισμό πρισματικών φορέων, την κάμψη ορθογωνικών ελασμάτων με και χωρίς ενισχυτικά τον λυγισμό ορθογωνικών ελασμάτων την κάμψη σύνθετων δοκών την ελαστοπλαστική κάμψη δοκών


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Μηχανική – Αντοχή των υλικών


Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή στην Αντοχή του Πλοίου 2. Η δομική κατασκευή του πλοίου. 3. Ελαστικός λυγισμός πρισματικών φορέων 4. Ελαστικός λυγισμός ορθογωνικών ελασμάτων. 5. Ελεγχος λυγισμού με βάση το πρότυπο UR S11 6. Κάμψη ορθογωνικών ελασμάτων χωρίς ενισχυτικά 7. Κάμψη ορθογωνικών ελασμάτων με ενισχυτικά 8. Κάμψη συνθέτων δοκών 9. Ελαστοπλαστική κάμψη δοκών 10. Η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Αλέξανδρος Θεοδουλίδης
Τμήμα: Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αθήνας
Θεματική Περιοχή: Μηχανική Υλικών
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ