Αντοχή Πλοίου Ι (Θ)


Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η διαμήκης αντοχή πλοίου, όταν αυτό θεωρείται ως δοκός (hull girder strength) καταπονούμενη υπό την επίδραση διαφόρων στατικών φορτίσεων. Μετά την εισαγωγική αναφορά στους διαφόρους τύπους φορτίσεων που δέχεται το πλοίο-δοκός γίνεται εκτενής αναφορά στον υπολογισμό και τη σχεδίαση των διαγραμμάτων καμπτικών ροπών και τεμνουσών δυνάμεων. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο υπολογισμός των ορθών τάσεων λόγω κάμψης και τονίζονται οι αποκλίσεις από την απλή θεωρία κάμψης των δοκών. Ακολουθεί ο υπολογισμός της κατανομής των διατμητικών τάσεων σε διάφορες εγκάρσιες τομές του πλοίου. Ως ξεχωριστή καταπόνηση εξετάζεται η στρέψη του πλοίου και ο υπολογισμός των προκαλούμενων στρεπτικών (διατμητικών) τάσεων. Στα πλαίσια του μαθήματος γίνεται επίσης αναφορά στον υπολογισμό των θερμικών τάσεων που αναπτύσσονται στα πλοία λόγω της θερμοκρασιακής ανισοκατανομής (π.χ. μεταφορά θερμαινόμενων φορτίων) καθώς επίσης και στην επίδραση των υπερκατασκευών στη διαμήκη αντοχή του πλοίου. Τέλος στα πλαίσια του μαθήματος γίνεται εκτενής αναφορά στον τρόπο με τον οποίο εξετάζεται σήμερα η επάρκεια της διαμήκους αντοχής των πλοίων από τους Νηογνώμονες.


Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη Διαμήκη Αντοχή του πλοίου. Μετά το τέλος του μαθήματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση: Να κατανοούν το περιεχόμενο του Εγχειριδίου Φόρτωσης των πλοίων. Να σχεδιάζουν ασφαλείς καταστάσεις φόρτωσης και να προχωρούν στη σύνταξη Εγχειριδίων Φόρτωσης Πλοίων (Loading Manuals) Να υπολογίζουν τις ορθές τάσεις λόγω καμπτικών ροπών. Να υπολογίζουν τις διατμητικές τάσεις λόγω τεμνουσών δυνάμεων και στρεπτικών ροπών. Να ελέγχουν τη συμμόρφωση των εγχειριδίων φόρτωσης με τους Κανονισμούς των Νηογνωμόνων.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Μηχανική – Στατική Ανάλυση Δοκών


Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή στην Αντοχή του Πλοίου 2. Διαγράμματα τεμνουσών δυνάμεων και καμπτικών ροπών 3. Υπολογισμός ορθών τάσεων λόγω κάμψης 4. Υπολογισμός διατμητικών τάσεων 5. Υπολογισμός στρεπτικών τάσεων 6. Υπολογισμός θερμικών τάσεων πλοίων 7. Επιδράσεις υπερκατασκευών 8. Η διαμήκης αντοχή πλοίου με βάση τους Κανονισμούς των Νηογνωμόνων

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Αλέξανδρος Θεοδουλίδης
Τμήμα: Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αθήνας
Θεματική Περιοχή: Μηχανική Υλικών
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ