Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών


Καλωσορίσατε στο μάθημα «Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών». Μέσα στα πλαίσια του μαθήματος θα παρουσιαστούν έννοιες όπως: μέτρηση υψηλών θερμοκρασιών, θερμοδυναμική και ισορροπία φάσεων, γυαλί, πυρίμαχα, τσιμέντο, παραδοσιακά κεραμικά, διάχυση και μέθοδοι προσδιορισμού συντελεστών διάχυσης, πυρήνωση, πυροσυσσωμάτωση και κυψέλες καυσίμου υψηλών θερμοκρασιών. Διδάσκεται στη Σχολή Χημικών Μηχανικών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η σελίδα του μαθήματος στη Σχολή είναι η εξής: Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών.


Στόχοι Μαθήματος

Αντικείμενο του μαθήματος «Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών» του 8ου εξαμήνου αποτελούν η περιγραφή των φυσικοχημικών μεταβολών κατά τη διάρκεια κατεργασίας των υλικών σε υψηλές θερμοκρασίες, η μελέτη των μεταβολών στη δομή και στις ιδιότητες καθώς και οι μελέτες περιπτώσεων.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Για το μάθημα αυτό απαιτούνται γνώσεις ανόργανης χημείας, φυσικοχημείας και θερμοδυναμικής.


Περιεχόμενα

Εισαγωγή - Ορισμοί – Μέτρηση υψηλών θερμοκρασιών - Κεραμικά (Γενικές έννοιες) Θερμοδυναμική και ισορροπία φάσεων. Ορισμοί. Κανόνας των φάσεων. Συστήματα ενός συστατικού. Διμερή συστήματα. Τρόποι και μεθοδολογίες σύνταξης διαγραμμάτων φάσεων. Τριμερή διαγράμματα. Φάσεις και αντιδράσεις σε κατάσταση μη ισορροπίας. Τεχνολογικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων. Γυαλί. Πυρίμαχα. Τσιμέντο. Παραδοσιακά κεραμικά. Διαδικασίες σε υψηλές θερμοκρασίες. Χημεία ατελειών. Διάχυση και μέθοδοι προσδιορισμού συντελεστών διάχυσης. Πυρήνωση – Ανάπτυξη κόκκων. Πυροσυσσωμάτωση. Υαλοποίηση. Χημικές αντιδράσεις. Κυψέλες καυσίμου υψηλών θερμοκρασιών (SOFC, MCFC, Proton conducting ceramic fuel cells)

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Γλυκερία Κακάλη, Χρήστος Αργυρούσης
Τμήμα: Σχολή Χημικών Μηχανικών
Ίδρυμα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Χημικού Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ