Ψηφιακή Τεκμηρίωση και Διαχείριση της Πληροφορίας στον Σχεδιασμό και την Κατασκευή, Ειδικό θέμα Οικοδομικής 9ου


Το μάθημα επιθυμεί να φέρει τους σπουδαστές σε επαφή με έννοιες, παραδείγματα και εργαλεία που δείχνουν το πώς η διαχείριση πληροφορίας κατά τον σχεδιασμό και την κατασκευή αλλάζει το τοπίο της συνθετικής και της κατασκευαστικής επεξεργασίας ενός αρχιτεκτονικού θέματος. Ακόμα θέλει να τονίσει την στροφή των ψηφιακών τεχνολογιών στην κατασκευή, την επιστροφή στην υλικότητα.


Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η δημιουργία μιας συσσωρευμένης κάθε χρονιά γνώσης από τους σπουδαστές, που είναι στη διάθεση των μελλοντικών μαθημάτων, αλλά και στην επιστημονική κοινότητα γενικότερα. Γενικό αντικείμενο του μαθήματος είναι η διαχείριση της πληροφορίας στον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός έργου. Ειδικά, το μάθημα εισάγει τους σπουδαστές στις έννοιες και την πρακτική της ψηφιακής κατασκευής. Αναλύονται ζητήματα αρχιτετκονικού σχεδιασμού που προκύπτουν από τη σύνδεση σχεδιασμού και κατασκευής μέσω ψηφιακών αρχείων, στη λογική του συνεχούς σχεδιασμού κατασκευής ( Design Construction Continuum).


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Γνώσεις CAD.  Με το δεδομένο ότι για την άσκηση θα γίνει εφαρμογή συστημάτων αισθητήρων, ενεργοποιητών και πλακετών Arduino, σε συνεργασία με προγράμματα παραμετρικού σχεδιασμού και κατασκευής, θα γίνουν απαραίτητες διαλέξεις σε προγραμματισμό και microcontrollers με τη συνδρομή και τη βοήθεια εκπαιδευτικής ομάδας προσκεκλημένων συνεργατών.


Περιεχόμενα

Το μάθημα επιθυμεί να φέρει τους σπουδαστές σε επαφή με έννοιες, παραδείγματα και εργαλεία που δείχνουν το πώς η διαχείριση πληροφορίας κατά τον σχεδιασμό και την κατασκευή αλλάζει το τοπίο της συνθετικής και της κατασκευαστικής επεξεργασίας ενός αρχιτεκτονικού θέματος. Ακόμα θέλει να τονίσει την στροφή των ψηφιακών τεχνολογιών στην κατασκευή, την επιστροφή στην υλικότητα.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Δημήτρης Παπαλεξόπουλος
Τμήμα: Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ίδρυμα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Θεματική Περιοχή: Αρχιτεκτονική και σχέδιο
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ