Ιατρικά Ηλεκτρονικά (Ε)


Ειδικές απαιτήσεις για την απαγωγή και ενίσχυση ηλεκτρικών και μη βιοσημάτων. Α/Ψ και Ψ/Α μετατροπείς. Δειγματοληψία. Πολυπλεξία. Διαφορικοί ενισχυτές - Ενισχυτές οργάνων (Instrumentation amplifiers). Ανάλυση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ενισχυτών οργάνων. Διατάξεις γέφυρας σε μηχανοηλεκτρικούς και θερμοηλεκτρικούς μετατροπείς - ανάλυση ευαισθησίας. Κυκλώματα προστασίας ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών σε βιοϊατρικές συσκευές. Διαμόρφωση και αποδιαμόρφωση. Τεχνικές μετάδοσης. Διατάξεις μικροκυμάτων. Τροφοδοτικά χαμηλών, υψηλών και υπερυψηλών τάσεων. Δίοδοι και τρανζίστορ ισχύος, θυρίστορ, ταλαντωτές ισχύος. Τροφοδοτικά Βιοϊατρικών Συσκευών.


Στόχοι Μαθήματος

Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι  να κατανοήσουν οι φοιτητές τη διαδικασία σχεδίασης και υλοποίησης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων που χρησιμοποιούνται σε ιατρικές συσκευές.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Γνώσεις ηλεκτροτεχνίας και αναλογικών ηλεκτρονικών.


Περιεχόμενα

1. Συγκριτής 2. Κυκλώματα ενίσχυσης 3. Ενισχυτής διαφορών 4. Ενισχυτής οργανολογίας 5. Συνάρτησης μεταφοράς 6. Ανίχνευση καρδιακού ρυθμού 7. Ενεργά φίλτρα 8. Ενισχυτής αντιστάθμισης χρόνου κέρδους 9. Σταθεροποιητές τάσης - Μικροελεγκτές 10. Θυρίστορ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Παντελής Ασβεστάς
Τμήμα: Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αθήνας
Θεματική Περιοχή: Βιοϊατρική Μηχανική
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ