Τεχνητή Νοημοσύνη (Θ)


Στο πλαίσιο του μαθήματος διδάσκονται τα παρακάτω.Ιστορική Αναδρομή, Βασικές έννοιες, Αναπαράσταση γνώσης, Επίλυση Προβλημάτων, Τυφλοί Αλγόριθμοι αναζήτησης, Ευριστικοί Αλγόριθμοι αναζήτησης, Συλλογιστική, Συστήματα Παραγωγής, Τεχνικές εξαγωγής συμπερασμάτων και Έμπειρα Συστήματα, Μάθηση Μηχανής, Δένδρα Απόφασης, Νευρωνικά Δίκτυα, Γενετικοί Αλγόριθμοι, Νοήμονες Πράκτορες.


Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές  να αποκτήσουν γνώσεις που θα οδηγήσουν σε πρακτική εφαρμογή σε χώρους όπως τρόποι αναπαράστασης της γνώσης, τεχνικές αναζήτησης λύσεων σε προβλήματα και τεχνικές εξαγωγής συμπερασμάτων και να αποκτήσουν ακαδημαϊκές γνώσεις για θέματα που απασχολούν σήμερα το χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, όπως ο χώρος της μηχανικής μάθησης και των νοημόνων  πρακτόρων.. Πιο συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές θα είναι ικανοί να περιγράφουν προβλήματα και να αναπαριστούν τη σχετική γνώση με τυπικούς τρόπους, να εφαρμόζουν τυφλούς και ευριστικούς αλγόριθμους για την επίλυση προβλημάτων, να σχεδιάζουν έμπειρα συστήματα για την επίλυση προβλημάτων, να κατανοούν τη διαχείριση αβεβαιότητας και ασαφούς γνώσης μέσα σε προβλήματα, να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας των συστημάτων μηχανικής μάθησης όπως δένδρα παραγωγής, νευρωνικά δίκτυα και γενετικοί αλγόριθμοι, να κατανοούν το σχεδιασμό και τον τρόπο λειτουργίας των νοημόνων πρακτόρων.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Βασικές Γνώσεις Δομών Δεδομένων και Αλγόριθμων και Πολυπλοκότητας.


Περιεχόμενα

 1. Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη  2. Επίλυση προβλημάτων  3. Αλγόριθμοι Αναζήτηση Λύσης  4. Τυφλοί Αλγόριθμοι Αναζήτησης  5. Ευριστικοί Αλγόριθμοι Αναζήτησης  6. Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστική  7. Συστήματα βασισμένα στη Γνώση  8. Έμπειρα Συστήματα  9. Μηχανική Μάθηση - Δένδρα Αποφάσεων  10. Αλγόριθμοι Αναζήτηση Λύσης  11. Νευρωνικά Δίκτυα  12. Γενετικοί Αλγόριθμοι  13. Ευφυείς Πράκτορες  14. Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Κατερίνα Γεωργούλη
Τμήμα: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αθήνας
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ