Λειτουργικά Συστήματα Υπολογιστών - Βιντεομάθημα


Καλωσορίσατε στο μάθημα Λειτουργικά Συστήματα Υπολογιστών. Το μάθημα αυτό παρουσιάζει τις βασικές αρχές των λειτουργικών συστημάτων καθώς και την χρονική τους εξέλιξη. Μέσα στα πλαίσια του μαθήματος θα παρουσιαστούν έννοιες όπως: διεργασίες, χρονοδρομολόγηση, διαχείριση μνήμης και σύστημα εικονικής μνήμης, συστήματα αρχείων κλπ.


Στόχοι Μαθήματος

Εξοικείωση των σπουδαστών με τις γενικές αρχές των λειτουργικών συστημάτων:  Είσοδος – Έξοδος. Ταυτόχρονες διεργασίες, κρίσιμο τμήμα, συγχρονισμός - επικοινωνία διεργασιών, αδιέξοδα. Χρονοδρομολόγηση κεντρικής μονάδας επεξεργασίας. Διαχείριση μνήμης. Διαχείριση αρχείων, χρονοδρομολόγηση δίσκων, εικονικές μηχανές.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Η πληροφορία δεν είναι διαθέσιμη.


Περιεχόμενα

Εισαγωγή, Δομές Λειτουργικών Συστημάτων. Διεργασίες, Νήματα. Χρονοπρογραμματισμός ΚΜΕ, Συγχρονισμός Διεργασιών,Αδιέξοδα. Διαχείριση Μνήμης, Κύρια Μνήμη, Εικονική Μνήμη. Συστήματα Αρχείων. Συστήματα Ε/Ε. Εικονικές Μηχανές (VMs).

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Νεκτάριος Κοζύρης, Γεώργιος Γκούμας, Ευάγγελος Κούκης
Τμήμα: Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Ίδρυμα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ