Εισαγωγή στη Φιλοσοφία


Το μάθημα Εισαγωγή στη Φιλοσοφία αποτελεί μια εισαγωγή σε βασικές έννοιες και μεθόδους της Φιλοσοφίας και ειδικότερα της Γνωσιοθεωρία ή Θεωρίας της Γνώσης και της Ηθικής. Στα πλαίσια του μαθήματος θα παρουσιαστούν συνοπτικά και κατανοητά έννοιες, θεωρίες και τεχνικές μέθοδοι που αφορούν: τη φιλοσοφική πρακτική του ηθικού στοχασμού και την κριτική αξιολόγησή του, τις βασικές αρχές της επιχειρηματολογίας και τα οριά της, την διαλογική θέσπιση της γνωσιολογίας και του σκεπτικισμού, τις πολιτικές χρωστικές του νιτσεϊκού Υπεράνθρωπου, τον πολιτισμικό σχετικισμό και τέλος τα ενορατικά μαθηματικά και την λογική τους.


Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα αποσκοπεί: α) στην ανάλυση της έννοιας της επιχειρηματολογίας (argument) και των εργαλείων της γνωσιολογίας  β) στην εξέταση του περιεχομένου της Ηθικής και των εννοιών της στην καθημερινή ζωή.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για το μάθημα αυτό.


Περιεχόμενα

Το μάθημα Εισαγωγή στη Φιλοσοφία αποτελεί μια εισαγωγή σε βασικές έννοιες και μεθόδους της Φιλοσοφίας και ειδικότερα της Γνωσιοθεωρία ή Θεωρίας της Γνώσης και της Ηθικής.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Κωνσταντίνος Θεολόγου
Τμήμα: Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
Ίδρυμα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Θεματική Περιοχή: Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ