Βιολογικές Πρώτες Ύλες Οργανικών Βιομηχανιών


Το μάθημα "Βιολογικές Πρώτες Ύλες Οργανικών Βιομηχανιών" απευθύνεται σε φοιτητές εμβάθυνσης και αποσκοπεί στην αξιοποίηση βιολογικών πρώτων υλών, κυρίως φυτικής προέλευσης σε υπάρχουσες ή νέες βιομηχανικές γραμμές παραγωγής. Έμφαση δίνεται επίσης στους περιορισμούς αλλά και στις νέες δυνατότητες που προκύπτουν από τη χρήση των βιολογικών πρώτων υλών, καθώς και στο σχεδιασμό των αντίστοιχων εφαρμογών. Οι Εργαστηριακές Ασκήσεις, που περιλαμβάνονται στο μάθημα, επιχειρούν να δώσουν στους Φοιτητές της Εμβάθυνσης των Οργανικών Βιομηχανιών, λίγο πριν αυτοί αποφοιτήσουν και ενταχθούν στην αγορά εργασίας, μια καλή «γεύση» από το ευρύτατο φάσμα των βιομηχανικών και ευρύτερα των παραγωγικών εφαρμογών των βιολογικών πόρων και των βιοσυστημάτων τους στη σημερινή Ελλάδα και το σύγχρονο Κόσμο. Έτσι, περιλαμβάνονται στο μάθημα ασκήσεις που αφορούν θέματα των ακόλουθων τομέων της Βιο-Οικονομίας και της Βιο-Κοινωνίας.


Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι η εξοικείωση των φοιτητών της εμβάθυνσης με τη δυνατότητα της χρήσης βιολογικών πρώτων υλών, κυρίως φυτικής προέλευσης, και ειδικότερα με τους περιορισμούς αλλά και τις δυνατότητες που προκύπτουν από τη χρήση αυτή.  Έμφαση δίνεται στο σχεδιασμό των αντίστοιχων εφαρμογών.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτό το μάθημα.


Περιεχόμενα

A. Θεωρητικό Μέρος/ Διαλέξεις  Εισαγωγή στη «Βιο-οικονομία» και στη «Βιο-κοινωνία» Εκτίμηση κι αξιολόγηση δυναμικού Τεχνολογίες για την αξιοποίηση των βιολογικών πρώτων υλών Προϊόντα – Oλοκληρωμένος σχεδιασμός   Β. Εργαστηριακές Ασκήσεις Παραγωγή χάρτου Εφαρμογή των ανανεώσιμων βαφών στη χαρτόμαζα Παραλαβή προϊόντων με εμπορική αξία από στερεά απόβλητα βιομηχανίας επεξεργασίας εσπεριδοειδών Θερμική αποικοδόμηση κυτταρίνης Κρυστάλλωση γλυκίνης Πράσινη Χημεία- Η χημική τεχνολογία στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης Παραγωγή Βιοντίζελ   Γ. Ομαδικά Θέματα  

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Εμμανουήλ Κούκιος
Τμήμα: Σχολή Χημικών Μηχανικών
Ίδρυμα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ