Πετροχημική Βιομηχανία


Η Πετροχημική Βιομηχανία αποτελεί την “καρδιά” της σύγχρονης Οργανικής Βιομηχανίας, καθώς εκεί παράγονται οι βασικές πρώτες ύλες αλλά και τα απαιτούμενα χημικά μέσα για την παραγωγή των Οργανικών Βιομηχανικών Προϊόντων. Ταυτόχρονα, πρόκειται για κλάδο που δέχεται σήμερα αυξανόμενη κριτική για περιβαλλοντικούς κυρίως λόγους, η οποία και δεν θα έπρεπε να αγνοηθεί στην εκπαιδευτική προετοιμασία των νέων Χημικών Μηχανικών.


Στόχοι Μαθήματος

Αντικείμενο του μαθήματος αυτού είναι η σε βάθος διδασκαλία των επιστημονικών και τεχνολογικών αρχών που διέπουν την Πετροχημική Βιομηχανία, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των εναλλακτικών τεχνολογικών λύσεων, όπου υφίστανται τέτοιες.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτό το μάθημα.


Περιεχόμενα

Εισαγωγή στην Πετροχημική Βιομηχανία (ΠΒ) - Διεθνείς και Ελληνικές συνθήκες Βασικές πετροχημικές δράσεις: χημικές, χημικομηχανικές και οικονομικές παράμετροι Η έννοια της Βασικής Παραγωγικής Μονάδας (ΒΠΜ, Unit Process) Καταλυτικό cracking - παραγωγή βασικών οργανικών προϊόντων (αιθυλενίου, προπυλενίου, βουταδιενίου, βενζενίου, τολουενίου κ.α.) Άλλες ΒΠΜ: οξείδωση, νίτρωση, σουλφόνωση, υδρογόνωση, εστεροποίηση, αλογόνωση κ.α. - Ανάλυση συγκεκριμένων περιπτώσεων με χημικομηχανική μεθοδολογία Οι πρώτες ύλες της ΠΒ: πετρέλαιο, άνθρακας, φυσικό αέριο, εναλλακτικές πρώτες ύλες Η διεπιφάνεια Διυλιστηρίου Πετρελαίου/Πετροχημικού Συγκροτήματος Η έννοια της Ολοκληρωμένης Παραγωγικής Διαδικασίας - Οργανικές Βιομηχανίες (ΟΒ) Ανάλυση χαρακτηριστικών περιπτώσεων ΟΒ με Ελληνικό ενδιαφέρον (π.χ., βιομηχανία απορρυπαντικών, φυτοφαρμάκων, διαλυτικών κ.α.) Εναλλακτικές λύσεις για την εξέλιξη της ΠΒ: νέες πηγές πρώτων υλών, νέες τεχνολογίες, νέα προϊόντα Ανάλυση χαρακτηριστικών περιπτώσεων εναλλακτικών ΠΒ με Ελληνικό ενδιαφέρον (π.χ., ολεοχημικά, σακχαροεστέρες κ.α.) Αναλυτικά παραδείγματα - Case Studies ΒΠΜ και ΟΒ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Εμμανουήλ Κούκιος, Δημήτριος Καρώνης
Τμήμα: Σχολή Χημικών Μηχανικών
Ίδρυμα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ