Τεχνολογία, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα


Πρόκειται για ένα νέο συνθετικό, σπονδυλωτό μάθημα με κεντρικό άξονα την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου έργου που θα συνδυάζει την τεχνολογία με την επιχειρηματικότητα και θα αποβλέπει στην εξοικείωση των σπουδαστών με όλο τον κύκλο από τη γέννηση της επιχειρηματικής ιδέας- που θα βασίζεται στην αξιοποίηση μιας ευκαιρίας-, τη μελέτη σκοπιμότητας για την εκτίμηση βιωσιμότητας και τη σύσταση της επιχειρηματικής μονάδας έως την πρώτη φάση υλοποίησής του επενδυτικού σχεδίου, δηλαδή το επιχειρηματικό σχέδιο.


Στόχοι Μαθήματος

Οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος θα πρέπει να: Έχουν κατανοήσει τα θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας και ειδικότερα στο σχεδιασμό επιχειρηματικών εγχειρημάτων που βασίζονται στην αξιοποίηση της γνώσης και της τεχνολογίας. Μπορούν να παρέχουν αρχική υποστήριξη σε όλους όσοι προτίθενται να επιχειρήσουν να τα υλοποιήσουν στον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων. Μπορούν να εργάζονται σε ομάδες και να συνεργάζονται. Μπορούν να αξιολογούν τεχνικά, οικονομικά και επιχειρησιακά δεδομένα στην υποστήριξη και τη λήψη αποφάσεων και στην οργάνωση της υλοποίησής τους.  


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα.


Περιεχόμενα

1η εβδομάδα: Παρουσίαση επιλογών, Εισαγωγή στο μάθημα–η σημασία του business plan 2η εβδομάδα: Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα, ευκαιρίες, τι γίνεται στην Ελλάδα και στην Ευρώπη 3η εβδομάδα: Κλαδικά στοιχεία, Μορφές επιχειρήσεων, Χρηματοδότηση4η εβδομάδα: Χρηματο-οικονομική ανάλυση, παρουσίαση λογισμικού5η εβδομάδα : Business plan – Σημασία, περιγραφή ιδέας, ανάλυση αγοράς (προσφορά, ζήτηση, προοπτικές, ανταγωνισμός), Διάλεξη – Συζήτηση με επισκέπτη ομιλητή από το χώρο των επιχειρήσεων6η εβδομάδα: Συνεργασία ομάδων με coach, Business plan – Marketing – Στρατηγική, τμηματοποίηση αγοράς, πωλήσεις, προβολή, τιμολόγηση)7η εβδομάδα: Συνεργασία ομάδων με coach,  Βusiness plan – Εσωτερική οργάνωση, παραγωγή, οργανωτική δομή8η εβδομάδα: Συνεργασία ομάδων με coach, Business plan, χρηματο-οικονομική ανάλυση, SWOT, μελλοντικές προοπτικές9η εβδομάδα: 10λεπτη παρουσίαση των εργασιών από τις ομάδες

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Γιάννης, Γιώργος Καλογήρου, Μαυρωτάς
Τμήμα: Σχολή Χημικών Μηχανικών
Ίδρυμα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ