Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ


Στο πλαίσιο του μαθήματος της Εισαγωγής στο Marketing πραγματοποιούνται παρουσιάσεις που καλύπτουν εισαγωγικές γνώσεις σε θέματα Marketing. Παρουσιάζονται βασικές έννοιες, ορισμοί και μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Οι θεωρητικές γνώσεις συνδυάζονται με την ανάλυση χαρακτηριστικών μελετών περιπτώσεων που επιτρέπουν την κατανόηση της προσέγγισης του Marketing, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να σχετίζονται με έναν Μηχανικό. Το μάθημα καλύπτει την παρουσίαση βασικών δραστηριοτήτων του Marketing, όπως η στρατηγικη ανάλυση, η έρευνα αγοράς, η ανάπτυξη νέων προϊόντων. η σημασία του σήματος, η τοποθέτηση των προϊόντων σε κατάλληλα τμηματοποιημένες αγορές, η τιμολόγηση, η αξιοποίηση παραδοσιακών και νέων καναλιών διανομής, η προώθηση των προϊόντων και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Marketing.


Στόχοι Μαθήματος

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών και μελλοντικών Μηχανικών με θέματα που άπτονται του Marketing και των βασικών αρχών που το διέπουν. Μέσω του μαθήματος, οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με την Ελληνική και Αγγλική ορολογία του Marketing, ενώ θα μπορούν να κατανοήσουν τον διαφορετικό τρόπο προσέγγισης των επιχειρησιακών θεμάτων από έναν Μηχανικό και έναν Marketeer. Περαιτέρω, βασικές καθημερινές δραστηριότητες του Marketing θα ερμηνευτούν σε βάθος και θα κατανοηθούν με έναν ουσιαστικότερο τρόπο. Η εξοικείωση με την οπτική του Marketing θα επιτρέψουν στους μελλοντικούς μηχανικούς να μπορούν να συνεργαστούν με μεγαλύτερη επιτυχία με συναδέλφους από τα τμήματα Marketing και Πωλήσεων αφού θα μπορούν να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν τα επιχειρησιακά ζητήματα, ενώ ταυτόχρονα θα αντιλαμβάνονται καλύτερα τις διασυνδέσεις της εργασίας τους με αυτούς.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του μαθήματος δεν υφίστανται.


Περιεχόμενα

Το περιεχόμενο του μαθήματος καλύπτει την ακόλουθη θεματολογία: Εισαγωγικά στοιχεία Marketing Βασικές έννοιες και ορολογία Εισαγωγή στο διεθνές Marketing Μεθοδολογικό πλαίσιο ανάπτυξης δραστηριοτήτων Marketing Η έννοια του προϊόντος Τμηματοποίηση αγοράς, στόχευση και τοποθέτηση προϊόντων Η τοποθεσία Τιμολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών Προώθηση Το Πρόγραμμα Marketing Εργαλεία Marketing Marketing & Νέα Οικονομία Στρατηγικό Marketing

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Νικόλαος Παναγιώτου
Τμήμα: Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Ίδρυμα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ