Διδασκαλία και Διδακτική της Πληροφορικής


Το μάθημα ξεκινά με επισκόπηση εννοιών της διδακτικής η οποία συγκεκριμενοποιείται στο γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής. Αποσαφηνίζονται οι όροι «Πληροφορική» και «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών». Πραγματεύεται το ερευνητικό πεδίο της Διδακτικής της Πληροφορικής και εξειδικεύεται στον προγραμματισμό, στην οικοδόμηση και στην αξιολόγηση της γνώσης του.


Στόχοι Μαθήματος


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Για την παρακολούθηση του μαθήματος προαπαιτούνται γνώσεις που αφορούν σε θεωρίες μάθησης, διδακτικές τεχνικές, αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου, γλώσσες προγραμματισμού


Περιεχόμενα

• Έννοιες της Διδακτικής • Πληροφορική και ΤΠΕ • Η γνώση του προγραμματισμού και η αξιολόγηση της • Η έρευνα στη διδακτική της Πληροφορικής

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Μεταπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ioanna Bellou
Τμήμα: Παιδαγωγικό, Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: CC-Αναφορά Δημιουργού-Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ