Βυζαντινή Ιστοριογραφία Ι


Το μάθημα καλύπτει την πρώιμη βυζαντινή περίοδο και αποτελεί εισαγωγή σε όλες τις μορφές της βυζαντινής ιστοριογραφίας (κοσμική, εκκλησιαστική, χρονογραφική). Το μάθημα καλύπτει την πρώιμη βυζαντινή περίοδο και αποτελεί εισαγωγή σε όλες τις μορφές της βυζαντινής ιστοριογραφίας (κοσμική, εκκλησιαστική, χρονογραφική). Αναλυτικότερα, εξετάζονται τα ακόλουθα θέματα: • Γενικά περί βυζαντινής ιστοριογραφίας. • Ιστορικοί 4ου, 5ου και 6ου αιώνα. Προκόπιος. Έμφαση δίνεται στα παρακάτω θέματα: αξιοπιστία και αντικειμενικότητα, πρότυπα και κλασικισμός, είδη και δομές, γλώσσα και ύφος. • Αγαθίας Σχολαστικός (προβλήματα πληροφόρησης, εξιστόρησης και υφολογικής διαμόρφωσης) • Θεοφύλακτος Σιμοκάττης (εκρητορίκευση της ιστορίας). • Εκκλησιαστική ιστοριογραφία. • Χρονογραφία.


Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι ο φοιτητής να ασκηθεί στην ιδιαίτερη λόγια γλώσσα που χρησιμοποιούν οι Βυζαντινοί Ιστορικοί , να αναγνωρίζει τα λεξιλογικά , υφολογικά επίπεδα των κειμένων να αντιλαμβάνεται τη δομή των θεμάτων και να τοποθετεί τα έργα στο ιστορικό τους περιβάλλον.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υφίστανται τυπικά προαπαιτούμενα.


Περιεχόμενα

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1η – 2η εβδομάδα: Γενικά περί βυζαντινής ιστοριογραφίας. 3η – 5η εβδομάδα: Ιστορικοί 4ου, 5ου και 6ου αιώνα. Προκόπιος. Έμφαση δίνεται στα παρακάτω θέματα: αξιοπιστία και αντικειμενικότητα, πρότυπα και κλασικισμός, είδη και δομές, γλώσσα και ύφος. 6η – 7η εβδομάδα: Αγαθίας Σχολαστικός (προβλήματα πληροφόρησης, εξιστόρησης και υφολογικής διαμόρφωσης). 8η – 9η εβδομάδα: Θεοφύλακτος Σιμοκάττης (εκρητορίκευση της ιστορίας). 10η – 11η εβδομάδα: Εκκλησιαστική ιστοριογραφία. 12η – 13η εβδομάδα: Χρονογραφία.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Αθανάσιος Αγγέλου
Τμήμα: Τμήμα Φιλολογίας
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Φιλοσοφία, Ηθική, Θρησκεία
Άδεια Χρήσης: CC-Αναφορά Δημιουργού - Μη εμπορική χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ