Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας: Ποίηση Ι


Στο εισαγωγικό αυτό μάθημα θα παρουσιαστεί η εξελικτική πορεία της νεοελληνικής ποίησης από τις απαρχές της έως τον 18ο αιώνα. Οι παραδόσεις επικεντρώνονται στην λογοτεχνία του λατινοκρατούμενου Ελληνισμού. Σε κάθε ενότητα θα μελετηθούν επιλεγμένα ποιητικά κείμενα με ερωτικό, αυτοβιογραφικό, παραινετικό και σατυρικό περιεχόμενο. Τα κείμενα αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο των ιστορικών, κοινωνικών και πολιτισμικών συμφραζομένων της εποχής κατά την οποία γράφτηκαν.


Στόχοι Μαθήματος

- Η κατανόηση του ζητήματος των αρχών της νέας ελληνικής λογοτεχνίας - Η γνωριμία με την ποιητική παραγωγή του λατινοκρατούμενου Ελληνισμού - Η ερμηνευτική προσέγγιση ποιητικών κειμένων της πρώιμης νεοελληνικής λογοτεχνίας.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υφίστανται τυπικά προαπαιτούμενα.


Περιεχόμενα

1. Όροι και όρια. 2. Το ζήτημα των απαρχών της νεοελληνικής λογοτεχνίας. 3. Βιβλιογραφία (παρουσίαση). 4. Η ποίηση στις λατινοκρατούμενες ελληνικές χώρες (14ος – 16ος αι.). 5. Η Κρητική Αναγέννηση. 6. Η ποίηση μετά το 1669 έως το 18ο αι. (Ζάκυνθος, Αιγαίο, Καισάριος Δαπόντες). 7. Δημοτικό τραγούδι.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Δημήτριος Γεωργακόπουλος
Τμήμα: Τμήμα Φιλολογίας
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Γλώσσα και Λογοτεχνία
Άδεια Χρήσης: CC-ΑΔ-ΠΔ

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ